KURULLAR

AHEF Yönetim Kurulu

1. Dr. Gürsel ÖZER..........................Yönetim Kurulu Başkanı
2. Dr. Mehtap Gürbüz ASLAN............ 2. Başkan
3. Dr. Yavuz ERDEN.......................2. Başkan
4. Dr. . Fevzi TURGUT................Genel Sekreter
5. Dr. Hacı Yusuf ERYAZGAN..........Sayman
6. Uzm.Dr .Erkut COŞKUN........................Üye
7. Dr. Julide Osmanlıoğlu AKSOY.... Üye
8. Dr. Alp KARAN............................Üye
9. Dr.Orhan TEKİN..........................Üye

AHEF Denetleme Kurulu

1. Dr.Rıdvan KARAGÖZ
2. Dr.Hasan GÖKÇE
3. Dr. Cumhur SAYIN

AHEF Disiplin Kurulu

1. Dr. İlhan Kadri KAHVECİ
2. Dr. Osman KAÇIRAN
3. Dr. M.Tansu DERE

PAYLAŞ: