NE VEREYİM ABİME

Değerli aile hekimleri son 3 yılda sürekli Bakanlığın bize bir görev vermesiyle , yön çizmesiyle meşgul oluyoruz bununla ilgili çıkan genelge ve kanunlara karşı özlük haklarımızı korumak için çaba sarf ediyoruz.Peki Bakanlığın istedigi model nedir ? Aile Hekimliği temel dinamiklerine uygunmudur? Bizim anladığımız birey tabanlı bir sistemden bölge tabanlı biri sisteme dönülmek istenmesidir.Ben kısaca bu sisteme ''ABİME NE VEREYİM '' sistemi diyorum.Aile tabanlı sistemin getirileri nelerdir yada Bakanlığımızın görmek istemediği başarılar ve toplum sağlığına katkıları nelerdir .En önemli husus belirli bir nüfusa özellikle bebekliğinden başlayarak sürekli hizmet vermenin en önemli avantajı kişi takibi olması, önlenebilir bir çok hastalığın önüne geçmesidir.ikinci en büyük avantajı ise kronik hastalık takibi, kanser taramaları ,obezite takibi gibi toplum sağlığını derinden etkileyecek konuların takip edilebilmesi ve sonuçlar alınmasıdır.Bizler son 5 yılda bu yönde çok büyük gelişmeler katettik ancak bu süreçte sürekli bir noktaya evrimleşmeye çalışıldık .Günümüz sağlık politikaları;bilimsellik ,uygulanabilirlik, toplum faydası yerine anlık !!! sorunun temeline çözüm üreten değil algı yaratan modellere yöneliyor ''Abime Ne Vereyim'' algısı bu sistemin ne noktaya geldiğinin en büyük göstergesi.Toplumun ihtiyaçlarını bilimsel verilerle çalışmalarla değilde günlük kişilerin eğlimleri yanlış yönlenmeleri üzerine belirlemek belkide hekimliğe, sağlığa yapılacak en büyük kötülüktür.Bölge tabanlı bir sistemi yürüten hastaneler, tıp merkezleri, özel hastaneler varken bu alana aile hekimlerini isimleriyle bile çelişen bu hekimleri kaydırmakla nasıl bir sağlık istatistiği ,nasıl kronik hastalık takibi yapacaksınız bu çok büyük soru işareti.Aynı anda 3 ağrı kesiciyi kullanınca mutlu olan bir toplumdan kilosunu kontrol altına alabilen, tuzu orantılı kullanan ,hekimin takibinde bir topluma gitmekten neden vazgeçiliyor.Yıllarca bu konulara emek vermiş hocalarımıza kürsülerimize bu konu ne kadar danışılmıştır? Bireylerin takip edildiği ailelerin takip edildiği bir aile hekimliği sistemi toplumda sağlık giderlerinin azalması ülke ekonomisine katkı sunacağı herkes tarafından kabul görecek bir gerçektir.Aslında vageçilen bir yerde toplumun eğitimi, bilinçlenmesidir bölge tabanlı sistemde ''ABİME NE VEREYİM'' anlayışıyla kimsenin bir bilince sağlık okur yazarlığına ulaşamayacağı aşikardır.Sürekli hızlı tüketen bir toplumun ailelerinin hekimi olması onların bilnçlenmesi bu ülkenin geleceğini düşünene herkesin düşünmesi gereken bir konudur.Bize bu isimi sağlık bakanlığı vermedi bu isim bir disiplinin ismi ve biz yaklaşık 10 yıldır bu ismi hakketmek için çalışıyor ve üretiyoruz.İsmimizin gereği olarak aileleri ailelerimizi düşünmeye devam edeceğiz.Kendi mesleğimizin disiplinini korumak adına kendi bakanlığımızın ürettiği ''abime ne vereyim'' türünden projelere durmamız trajikomik aslında .Bu projelerin yürütülüş şekli başlığın bir benzeri kelime kervan yolda düzülür kelimesi bakanlığımız herzaman uyguladığı ve herzaman sınıfta kaldığı bir uygulama olduğu bir gerçektir.Sonuç olarak ''Abime ne vereyim'' ''Kervan yolda düzülür '' kelimleriyle sağlık politikaları oluşturmak isiminde bile aile olan aile hekimlerini bölgesel tabanlı bir sisteme yöneltmek toplum sağlığına BİR İHANETTİR!!
 

PAYLAŞ: