EKMUD TOPLANTISI ANKARA' DA YAPILDI

EKMUD TOPLANTISI ANKARA' DA YAPILDI

Ekmud toplantısı 12.01.2018 tarihinde Ankara' da yapıldı. AHEF adına toplantıya AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. H. Şenol ATAKAN katıldı. Toplantıda AHEF olarak vatandaşın sağlığını direkt ilgilendiren ve Aile Hekimliği ilgilendiren konularda AHEF'in her zaman taraf olduğunu ve bugünkü gibi her zaman destek olacağımız belirtilmiştir.

 

Toplantıya AHEF adına katılan Dr. H. Şenol ATAKAN yaptığı  açıklamada;

Gündemde;

- Erişkin Bağışıklama Rehberinin güncelleme gereksinimi olup olmadığı

- Erişkin Bağışıklama Akademisinin ikincisinin düzenlenmesi

- Bağışıklama ile ilgili bölgesel kurslar düzenlenmesi konusundaki talepler hakkında planlama yapılması

- Aşı Karşıtlığı nedenleri ve çözüm önerileri, konularında değerlendirmeler yapıldı. AHEF olarak bütün konularda sıkıntılarımızı, çözüm önerilerimizi ve görüşlerimiz aktarılmıştır.

Toplantıda AHEF olarak; erişkin aşılamanın merkezi 1.basamak olmasına rağmen yeterli sayılara ulaşılamadığı bu konuda yeterli sayıda farkındalık toplantılarının yapılması gerektiği dile getirildi. Erişkin aşılama konusunda çok ciddi çalışmaları olan ve başarılı olan ASM'lerimiz ve Aile Hekimlerimiz mevcuttur. Bunun yanında farkındalık için ulaşamadığımız aile hekimlerimiz  ve aile sağlığı çalışanlarımızın olması nedeniyle, en büyük hedefimiz bu aile hekimlerimiz ve aile sağlığı çalışanlarımıza ulaşmak olmalıdır. Bunun çok yolları vardır ama en çabuk çözüm, alacağımız yol, "Erişkin Aşılama" konusununda tüm paydaşlar olarak eğitim faaliyetlerimizi artırmalıyız. AHEF olarak "Erişkin Aşılama" konusunda bu eğitimi verecek donanıma sahip çok değerli gönüllülerimiz mevcuttur. Bunun yanı sıra farkındalığı artırmak için AHBS programlarına entegre "65 yaş üstü bağışıklama modülü"nün tüm AHBS'lere konulmasıyla erişkin aşılama oranları çok ciddi artışlar gösterebilir. Fakat bu konuda yeterli aşı stoku ve lojistik desteğin Sağlık Bakanlığı tarafından mutlaka sağlanması gerekmektedir. AHEF olarak erişkin aşılama oranlarının artırılması için yapılacak bütün bilimsel çalışmalarda yer almak istediğimiz iletilmiştir.

Aile hekimleri üstündeki gereksiz iş yükünün azaltılması gerektiği, bu şekilde aile hekimlerinin gerçek görevi olan koruyucu sağlık hizmetlerine zaman ayırabileceği ifade edilerek, uzmanlık dernekleriyle sürekli temas halinde olunmasının sürece fayda sağlayacağı belirtilmiştir. Bunun yanı sıra bakanlığın ASM' lere ücretsiz aşı dolabı temininde ve aşı lojistiği konusunda gerekli çalışmalarını tamamlaması gerektiği belirtildi. AHEF olarak düzenleyeceğimiz tüm kongre,sempozyum ve toplantılarımızda erişkin aşılama konusunun işlenebileceği ifade edildi.

Bu toplantıda;

- 2018 yılında Erişkin Aşılama Rehberi Güncellenmesi ve AHEF' in artık rehberde yer alması,

- EKMUD Aşı Akademi toplantısının Kasım ayı başında Ankara, Antalya ya da İstanbul'da yapılması,

-Bölgesel toplantıların Mart ayında Gaziantep, Haziran Ayında Çorum'da, Eylül ayında Van'da yapılması,

-Sahadan bizden gönüllü arkadaşlardan 1.Basamaktaki erişkin aşılamasına yönelik eğitici eğitimleri yapılması

Kararları alınmıştır.

      

PAYLAŞ: