AHEF Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Çalıştayı'nda

22-23 Şubat 2018'de Ankara'da Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 Güncelleme Çalıştayı düzenlenmiştir.

Çalıştaya AHEF'i temsilen Yönetim Kurulu 2. Başkanlarımızdan Dr. Sevilay SEVAL iştirak ederek katkılarını sunmuştur.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper CİHAN  ve Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanı Doç. Dr. Nazan YARDIM'ın açılış konuşması yaptıkları çalıştayda ''Erişkinlerde-Çocuklarda Beslenme ve Fiziksel Aktivitenin Arttırılması''  ana başlıkları altında farklı masalarda, gruplar halinde, iki gün süren yoğun çalışmalar yapılmıştır.

Obezite ve hareketsiz yaşamın getirmiş olduğu riskler ve beraberinde gelişen kronik hastalıklar ile ilgili veriler tartışılarak, morbidite ve mortalite üzerine etkileri tartışılmıştır.

Obezitenin önlenmesine yönelik faaliyetlere hız vermek, belirlenen hedeflere ulaşmak, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni hedef ve stratejiler belirlemek ve faaliyetlerin belirli bir çerçevede yürütülmesini sağlamak amacıyla yapılacaklar tartışılarak bazı sonuçlara ulaşılmıştır.

Bakanlığımız stratejik planı ve Dünya Sağlık Örgütü ile birlikte yapılan değerlendirme raporu da dikkate alarak Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı 2018-2023 olarak güncellenmesi ve grup çalışmalarından çıkan sonuçların raporlaması sonrası çalıştay tamamlanmıştır.


PAYLAŞ: