Basın Yayın ve İletişim Komisyonu ile Bilişim Komisyonu Yürütme Kurulları Toplandı

AHEF BASIN YAYIN VE İLETİŞİM KOMİSYONU İLE BİLİŞİM KOMİSYONU

YÜRÜTME KURULLARI TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2018 TARİHİNDE ANKARA' DA YAPILDI

             AHEF Yönetim Kurulu'nun önceden aldığı karara istinaden, komisyon yürütme kurullarının  biraraya gelmesinin komisyon çalışmaları açısından faydalı olacağı düşünülerek Bilişim Komisyonu ile Basın Yayın ve İletişim Komisyonu yürütme kurulları 24.02.2018 günü Ankara'da toplanmıştır .

               Basın Yayın ve İletişim Komisyonu 24.02.2018 tarihinde saat 10:00'da Latanya Otel Akay-3 toplantı salonunda toplantıya başlamıştır.Toplantıya Kutbettin Bakır , Suna Nizamoğlu ,Halil Aktaş ,Orhan Aydoğdu ,Esin Tokat ,Kadir Can Tuncel ,Kerime Kırlı , Arzu Yılmaz Şaşoğlu ,Çiğdem Fırat ve basın danışmanı olarak Hilal Dağ katılmıştır. Gün boyu süren çalışmalarda öne çıkan konuşmalar, fikir ve öneriler şu genel çerçevede olmuştur. Öncelikle komisyon çalışma şekli ve görev dağılımı konuşulduktan sonra AHEF'in sosyal mecra kanallarının daha etkin nasıl kullanılabileceği üzerine fikir alışverişi gerçekleştirilmiş ve bu yönde Bilişim Komisyonuyla birlikte yol alınması yönünde karar kılınmıştır. Haftalık ve aylık planlamalar yapılarak bu planlar çerçevesinde ilerlenilmesi kararlaştırılmıştır.

                Asmyaşam dergisinin yeniden çıkarılması için çalışmalar konuşulmuş. Derginin AHEF'e mali yük getirmeyecek şekilde sponsorluk ve reklam anlaşmaları üzerinden devam ettirilmesi gerektiği dile getirilmiş ve bu yönde çalışmalar için görevlendirilmeler planlanmıştır. Asmyaşam dergisinin sayfa sayfa içerik minyatürü oluşturularak görev dağılımı yapılmıştır. İmkanlar dahilinde Nisan ayı içerisinde bu yılın ilk dergisi ile yeni yayın hayatına merhaba diyecek şekilde çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. Asmyaşam dergisinin e-dergi olarak da çıkarılması için Bilişim Komisyonuyla ortak hareket edilmesi yönünde fikir birliğine varılmıştır.

            Sosyal medya platforlarının daha etkin kullanılması adına görev dağılımı yapılmıştır. AHEF TV youtube kanalımızın aktif hale getirilmesi ve kullanımının sağlanması kararlaştırılmıştır. Basının önemli bir güç olduğu konuşularak daha etkin kullanılmasının yolları konuşulmuş ve AHEF'in daha tanınır hale gelmesi için projeler üretilmesi ve birinci basamakta akla ilk gelen STK olacak şekilde çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır. Komisyon toplantılarının maliyet etkin olarak gerçekleştirilmesi adına ihtiyaç olmadığı sürece aylık skype toplantıları şeklinde yapılması uygun görülmüştür. Toplantı karar tutanakları yazılarak toplantı sonlandırılmıştır.

              Bilişim Komisyonu 24.02.2018 tarihinde saat 13:00'te Latanya Otel Akay-5 toplantı salonunda toplantıya başlamıştır.Toplantıya Ahmet Bahadır Uçar, Can Akduman, Burak Korkmaz, Hasan Beydağı, Fatih Sercan Dere, Asım Murat Öztürk ve Murat Yıldırım katılmıştır. Komisyonun önceden talep etmesi dolayısıyla AHEF ve bağlı il derneklerimizin web sayfalarının yeniden planlamasında görev alan yazılım uzmanı Onur Uzel de katılmıştır.

               Mevcut web sayfamızın yazılım dilinin değiştirilmesinin daha uygun olduğu ve daha kullanılabilir olacağı konuşulmuştur. Bu değişikliği sağlayacak ve yeniden yazılım yapacak Onur Uzel ile bu değişikliğin ne şekilde yapılacağı enine boyuna tartışılmış ve devamlı iletişimde kalınılması, demo çalışmalarının mümkün olan en kısa sürede komisyonla paylaşılarak üzerinde fikir alışverişi yapılması kararlaştırılmıştır.

             Basın Yayın ve İletişim Komisyonundan gelen teklifler değerlendirilmeye alınarak enine boyuna tartışılmıştır. Asmyaşam dergimizin e-dergi olarak çıkarılabileceği ve bu yönde çalışmalar yapılacağı karara bağlanmıştır. Sosyal medya kullanımı ile ilgili federasyonumuzun ilgili mecralarında Basın Yayın ve İletişim Komisyonuyla beraber hareket etme kararı alınmıştır.

             AHEF Yönetim Kurulu'ndan gelen talepler değerlendirilmeye alınarak gerekli çalışmaların yapılması adına görev dağılımı yapılmıştır. Federasyonumuzun bilişim konularındaki her türlü ihtiyacına çözüm önerileri üretmek ve bunları işler hale getirmek konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırılarak toplantı sonlandırılmıştır.


PAYLAŞ: