AHEF-Hatay İli Aile Hekimleri Derneğini ve Aile Sağlığı Merkezlerini Ziyaret Etti

AHEF - HATAY İLİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİNİ VE AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNİ

ZİYARET ETTİ

Hatay Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Fadıl AKDENİZ ile Hatay ilindeki aile sağlığı merkezlerini ziyaret ettik. Yapılan ASM ziyaretlerinde, Aile Hekimliği ile ilgili sorunların giderilmesinde ve mücadelesinde birlik ve beraberliğin önemi vurguladık. AHEF' in kadrosunda artık Hukuk Müşaviri olduğunu, aile hekimlerine her türlü hukuki desteğin verileceğini ifade ettik.

Gezimiz boyunca ulaştığımız tüm hekimlere Suriye' den atılıp ASM lerin yakınlarına düşen bombalar için geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Bombalar nedeniyle başvuru sayılarının çok düştüğü günlerde bile görevlerinin başlarından olan arkadaşlarımıza teşekkür ettik.

Sarımazı ASM ile başlayan gezimizde;

ASM hekimlerinin evde sağlık hizmetleri konusunda, hekimlerin ev ziyaretlerinde sorunlar yaşadıklarını, HSH Başkanlığı tarafından yerine hekim bırakılmadan ev ziyareti yapılmasına izin verilmediğini,

HSH Başkanlığının yazılarında yatalak hastalara ait reçetelerin aile hekimleri tarafından düzenlenmesi gerektiği ve bu ziyaret planlamasının önceden bildirilerek, ziyaret yapıldıktan sonra da o hafta içerisinde de hastaya gidildiğinin bildirilmesinin istendiğini,

Aylık çalışma formlarının istenmeye devam etmekte olduğunu,

Bölgedeki hassas durumdan dolayı sağlık personelinin izne ayrılmasına izin verilemediğini,

Kumlu Entegre Devlet Hastanesinde; bugüne kadar aile hekimleri acil serviste hafta içi tek kişi hafta sonları 2 kişi ile nöbet tutulduğunu, nöbet tutarken hem kendi AHBS programlarını hem de acil servis bilgisayarını kullanarak, kendi kayıtlı hastalarına ve acil hastalarına aynı anda hizmet vermek olduğunu,

Artırımlı ücretten yararlandıkları ifade edilerek nöbet izni verilmediği ya da nöbet parası ödenmediği,

Bundan sonra aile hekimlerine hafta sonu nöbet yazılacağı söylendiği, gerekçe olarak ta hafta içi nöbet tutan hekimlerin kendi nüfusları ile ilgilenemeyecekleri söylendiği, 16 saatten fazla sürelerle nöbet yazıldığı,

Entegre hastane idaresinin, ASM nin kullanımında olan gebe izlem ve aile planlaması odasını hastaneye ait uygulamalarda kullanılması için boşaltılması istediğini,

TSM başkanının bir yazısı ile denetlemelerin tarih ve saatlerinin belli olmayacağı, herhangi bir zamanda ve herhangi bir personel tarafından görevlendirme evrakı olmasa da denetleme yapılacağının bildirildiğini,

Suriyeli mültecilere hizmet vermek için poliklinikler açıldığını, bu polikliniklerde Suriye uyruklu sağlık personelin çalıştığını, reçete düzenleyebildiklerini ancak rapor veremediklerini, yine de ASM lere başvuran mülteci sayısı oldukça fazla olduğunu,

Adli nöbetler hastaneler tarafından, defin belgesi aile hekimleri tarafından verildiğini,

İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar ile topuk kanı alınmadan doğum belgesi düzenlenmediğini,

Yine İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 5 yıldır 14 yaşına gelmiş çocukların Talasemi taramaları yapıldığını, AHBS programında izlem uyarısı çıktığını, bunun asm ler gelmeyen hastalara ulaşmada faydası olduğunu, ancak 14 yaşında yapılan bu taramaların sonucu saklanmadığından bu çocuklara evlilik çağına geldiklerinde yeniden Talasemi taraması yapıldığını,

Suriyeli hastaların aile hekime kesin kayıtlı hasta olarak atanmadığını öğrendik.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ümit TİRYAKİ ile yapılan görüşmede, kendilerine bilhassa entegre devlet hastanesinde tespit ettiğimiz sorunlarla ilgili olarak bilgi verdik.

Entegre hastane idaresinin, geri almak istediği gebe izlem ve aile planlaması odası için görüşülmek istendiği ancak idareciler olmadığı için görüşme yapılamadığı, bu odanın olmaması durumunda hastaların izlem, tarama (HPV gibi), AP uygulamalarının yapılamayacağı, ayrıca bu odanın olmaması durumunda asm şartlarını sağlamayacakları anlatıldı.

Dr. Ümit Mutlu TİRYAKİ, kendisine iletilen tüm konularla ilgili olarak görüşmeler yapacağını söyledi.

Ziyaretimiz sonunda AHEF olarak gerçekten zor şartlarda çalışan arkadaşlarımızın her zaman yanlarında olacağımızı ayrıca hukuki destek anlamında istedikleri zaman başvurabileceklerini, idarece istenildiği zaman gönüllü olarak onlarla beraber çalışabileceğimizi, türlü problemlerinde bizi haberdar etmelerini ve sorunların çözümünde yanlarında olacağımızı ifade ettik.

Dr. Mehmet Tamer KARAARSLAN

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi

                                                                                                                  

PAYLAŞ: