AHEF Yönetim Kurulu AHESEN Görüşmesi

05/03/2019 Salı günü Yönetim Kurulumuz kurumsal görüşmeler kapsamında Ahesen genel merkezinde Başkan Gürsel Özer ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etmiştir. 
Görüşmede Aile Hekimlerinin mevcut sıkıntıları ve çözüm yolları konusunda görüş alış verişi yapıldı. Önümüzdeki süreçte Aile Hekimliğinin sorunlarının çözüme kavuşturulması için tüm STKların ortak hareketi konusunda hem fikir olundu. Ayrıca " Sağlıkta Şiddet " konusunun öncelikli ve üzerinde yoğun bir şekilde durulması gereken konu olduğu, yasanın biran önce çıkması gerektiği  dahil olmak üzere her türlü konuda ortak eylem planlarını bugün Esenyurtta yapıldığı gibi birlikte hareket ederek çözümünün kolaylaştırılması vurgulandı. 
AHEF Yönetim Kurulu 

PAYLAŞ: