Sağlıkta Şiddet ve Özlük Hakları İçin AHEF' in Ev Sahipliğinde STK' lar Bir Araya Geldi

Giderek artan ve hiçbir zaman kabullenmeyeceğimiz, artık acil olarak tedbir alınması gerektiğini düşündüğümüz SAĞLIKTA ŞİDDET ve 2016 Yılından beri gündemde olan, ancak hakkında duyumların ötesinde bilgimiz olmayan AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME ve SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ’ni görüşmek üzere; STK lar ile buluştuk. 
AHEF 23 Mart’ta AHEF Büroda yapılan toplantıya sağlık çalışanları ve birinci basamağı temsilen 9 STK’yı davet etmiştir. 
Toplantımıza AHEF,AHESEN, ASEF, BDS, GENEL SAĞLIK İŞ, SES, TAHUD, TSS, TTB Aile Hekimliği Kolu' nu temsilen 17 kişi katılmıştır. Ortak hareket etme yönünde yapılan ilk toplantıda, sürecin takipçisi olma ve birlikte hareket etme yönünde çalışmalar yapma konusunda mutabakata varıldı. 
Ortak metin ve planlama süreç olgunlaştıkça paylaşılacaktır.

PAYLAŞ: