AHEF TITCK TOPLANTISI

  • Görüntüleme: 1659
  • 22 Aralık 2019
  • .

AHEF, SAĞLIK BAKANLIĞI TİTCK TOPLANTISI
Toplantıya Katılanlar : Ahef Başkanı Dr.Özlem Sezen , Ahef 2.Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, Ahef Genel Sekreteri Uzm.Dr. Hüseyin Güntürkün , Ahef Yönetim Kurulu üyesi Dr.Rıdvan Karagöz, Ahef Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hazar Cırık
20.12.2019 tarihinde Ahef tarafından Bilgi Sistemleri Daire Başkanı Uzman Eczacı Ömer Hakan Şimşek  ve Akılcı İlaç kullanımı Dairesi Başkanı Eczacı Mesil Aksoy ile görüşme gerçekleştirilmiştir.
Renkli reçete sistemi( RRS ) ile ilgili sorunlar iletilmiş ve aile hekimlerinden yaşanan sorunlara ilişkin alınmış olan geri bildirimler dosya halinde sunulmuştur . RRS' nin gelişme sürecinin devam ettiği 1.fazının henüz tamamlamak üzere olduğu, birden fazla sistemin doğrulaması ile çalıştığı bilgisi alındı. Süreç tamamlandığında   kamu ve özelde alınan tüm ilaçların kayıt altına alınması hedefi olduğu öğrenildi. ilk ayak olan aile hekimlerinin entegrasyonunun tamamlanmasından sonra ikinci faz olan hastanelerin geçişinin İzmir, Çorum, Antalya gibi pilot illerde başladığı , proje tamamlandığında tüm ilaçların,  medikal malzemenin, raporun buradan takip edileceği bir alt yapıya sahip olunacağı cevabı alındı .
Gün içerisinde özellikle belirli saatlerde sıklıkla yaşanan e reçete gönderememe sorunu iletildi. Cevaben
kesintilerin, problemlerin server kaynaklı olmadığı, Bakanlık Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) kaynaklı, TÜBİTAK Kamu Sm (e-imza) kaynaklı olduğu,  RRS’nin farklı doğrulama sistemleri üzerinden çalışan bir sistem olduğu ve son problemlerin bundan kaynaklandığı bilgisi alındı.
Yaşanan aksaklıklar ve çözüm önerilerinin sunulmasına yönelik olarak, AHEF bilişim komisyonu üyeleri , AHEF 2.Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan ve TİTCK Bilgi Sistemleri Daire Başkanı ve kurum görevlilerinin  bulunduğu bir whatsapp iletişim grubu oluşturulması kararı alındı .
RRS’nin planlanan geliştirmeleri arasında; faz 2 ve faz 3 çalışmaları tamamlanması ile birlikte karar destek sistemlerinin asistan rol oynayacağı ve ilaçların yaklaşık piyasa fiyatlarının görülmesi, ilaç etkileşimleri uyarılarının verilmesi, ilaç muafiyet raporlarının görülmesi, farklı kurumlarda yazılan tüm ilaçların görülmesi gibi kolaylıklar sağlayacağı bilgisi alındı
Akılcı ilaç Dairesi Başkanı Mesil Aksoy bizlere, akılcı antibiyotik uygulaması ile İllerde kurulan İl koordinasyon birimleri ve aile hekimlerinin desteği ile reçete bazında antibiyotik oranlarında Ülkemizde yaşanan hızlı gerilemeden duydukları memnuniyeti aktardılar ve bu çalışmaların devam edeceğini bildirdiler.
Toplumsal farkındalığı artırmak konusunda aile hekimlerinin önemine vurgu yaptılar.
Özellikle diş tedavi merkezleri ve muayenehanelerinde yazılan usule uygun olmayan reçetelerin tekrar aile hekimine yazdırılması baskısının vermiş olduğu rahatsızlık ve zaman zaman hasta hekim arasındaki güven ilişkisini ve iyi niyet bağını zedeleyen durumlar iletildi. Bununla ilgili il sağlık Müdürlüğü ile birlikte ortak hareket edilerek uygunsuz reçete ve taleplerin önlenmesi  için Il sağlık müdürlükleri tarafından özel sağlık kuruluşlarına denetimler yapıldığı ve önleme çalışmalarının sürdüğü bilgisi alındı.
 Illerde aile hekimlerinin kullanabileceği ve usule uygun olmayan talepleri Sağlık müdürlüğüne iletebileceği ihbar hattının kurulması önerimiz iletildi.
Zamanla elden alınan ilaçların bile eklenmesinin düşünüldüğü sistem tüm ilaçları kontrol edebilecek

 

PAYLAŞ: