SPOR LİSANS SAĞLIK RAPORLARI STANDART BELİRLEME ÇALIŞTAYI

Değerli Meslektaşlarımız;
Ülkemizde spor müsabakaları ve lisans işlemleri için gerekli olan ve spor yapmak isteyen başta gençlerimiz olmak üzere tüm bireylerin alması gereken sağlık rapoları konusunda, Sağlık bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda, Federasyonumuzun öncülüğünde spor branşlarının efor kapasitesine göre gruplandırılması, rapor öncesinde hangi ölçütlerin değerlendirileceğinin belirlenmesi ve e rapor sisteminde gerekli kriterlerin tanımlanarak uygulama bütünlüğünün sağlanması amacıyla algoritma hazırlamak ve Sağlık Bakanlığı'na sunmak üzere standartların belirlenmesi noktasında yetkin ve etkin olduğu düşünülen derneklere davet gönderilmiştir.
 
Çalıştay Katılımcıları;
Türkiye Spor Hekimleri Derneği  Başkan Yardımcısı Prof.Dr Bülent Ülkar , 
Türk Kardiyoloji Derneği temsilcisi Doç.Dr. Erdem Özel , 
Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği  yönetim kurulu üyesi Doç Dr. Timur Meşe,
 
AHEF adına, bilimsel araştırma komisyonu yürütme kurulu başkan yardımcısı Dr. Ekrem Başara,
AHEF hukuk komisyonu üyesi Uzm.Dr. Cem Bilgiç ve
AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hazar Cırık'ın katılımları ile, 
9 Şubat 2020 saat 10:00‘da AHEF’ in Ankara  ofisinde  
AHEF Genel Sekreteri Uzm.Dr. Hüseyin Güntürkün’ün başkanlığında  çalıştay  düzenlenecektir.
 
Saygılarımızla. 
 
AHEF Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: