AHEF GRİP AŞISI İÇİN UYARIYOR

Aile Hekimleri COVID-19'da Neden Grip Aşısı Tavsiye Ediyor?

 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF), grip aşısının Ekim-Kasım aylarında yapılması gerektiğine, Aile Sağlık Merkezlerinde grip aşısı yapıldığına ve grip ile Covid 19 belirtilerinin benzerlik gösterdiğine dikkat çekiyor.

 

Sonbahar, kış ve ilkbahar başına kadar olan dönemde kendini gösteren ve her yıl 5 milyon kişinin yakalandığı, 650.000 kişinin öldüğü "yıldızlardan gelen gizli kuvvetin" (enfluenza'nın İtalyanca  anlamı) yani gribin daha bilindik adıyla paçavra hastalığının belirtileri; Çin’den dünyaya yayılan, şu ana kadar yaklaşık 19 milyon insanın yakalandığı, 700.000 insanın öldüğü covid-19 ile neredeyse aynı ve ayırt etmek çok zor. Ateş ,titreme, kuru öksürük, boğaz  ağrısı, burun  akıntısı ve tıkanıklığı, baş  ağrısı, halsizlik, ishal, kusma  her ikisinde de görülen belirtiler.

 

Her gün covid-19 için yapılan aşı çalışmaları ile ilgili haberleri izliyor ya da okuyoruz. Umut ediyoruz ki yakında güzel gelişmeler olacak ama asıl önemli olan konu, elimizde olan grip aşısını iyi ve doğru bir şekilde kullanmak. Grip ve covid -19 için riskli grupların da hemen hemen aynı olduğunu düşünecek olursak covid -19’a yakalanan hastaların  aynı anda grip virüsüne de yakalanabileceğini tahmin etmek zor değil. Bu da  aynı anda iki düşmanla savaşmak anlamına geliyor.

 

?Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) her yıl Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri ile içeriği hazırlanan grip aşısının Ekim-Kasım aylarında yapılmasını öneriyor. Aşılanmayanlar kişilerin ise Mart ayının sonuna kadar aşılanabileceğine dikkat çekiyor ve aşının koruyuculuğunun yaklaşık 6-8 ay sürdüğünü vurguluyor.

 

?Grip aşısı sadece enfeksiyon riskini azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda enfetke olanlarda hastalığın şiddetini de azaltıyor. Bu  sayede  covid-19 ve  griple aynı anda savaşmanız halinde size avantaj sağlayacak, hem grip daha hafif bir seyir süreceğinden ,hastalık nedeniyle sağlık kuruluşlarına olan başvuruları azaltacak yani sağlık sistemine binen yükü hafifleyecektir. Tabi grip nedenli  sağlık kuruluşlarına olan ziyaretlerin azalması sağlık kuruluşlarından kaynaklanacak bulaş riskini de azaltacaktır.

 

?Grip kimler için yüksek risk taşıyor

? 5 yaşından küçük çocuklar, 

? 65 yaş ve üstü yetişkinler

? Hamile veya doğum sonrası 2 haftaya kadar olan kadınlar

? Huzurevleri ve uzun süreli bakım tesisleri sakinleri

? Astımı olanlar

? Nörolojik ve nörogelişimsel durumlar (beyin, omurilik ve periferik sinir ve kas bozuklukları, örneğin serebral palsi, epilepsi, felç, zihinsel engel, orta ila şiddetli gelişimsel gecikme, kas distrofisi ve omurilik yaralanması dahil)

? Kronik akciğer hastalığı (örneğin, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, kistik fibroz)

? Kalp hastalığı (örn. Konjenital kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı)

? Kan bozuklukları (örneğin, orak hücre hastalığı)

? Endokrin bozuklukları (örn. Diabetes mellitus)

? Böbrek hastalıkları

? Karaciğer hastalıkları olanlar

? Metabolik bozukluklar (örneğin kalıtsal metabolik bozukluklar ve mitokondriyalbozukluklar)

? Hastalık (örn., HIV, AIDS, kanser) veya ilaç (ör., Kemoterapi veya radyasyon tedavisi, kronik glukokortikoidler) nedeniyle zayıflamış bağışıklık sistemi

? Uzun süreli aspirin tedavisi gören 19 yaşından küçük çocuklar

? Aşırı obezitesi olan kişiler (vücut kitle indeksi [BMI] ?40)

 

 

Aile Hekimleri, özellikle bu gibi hastalıklara sahip kişilerin böylesi zorlu bir süreçte grip aşısı ile aşılanmasını öneriyor ve gerekli görüyor. Sağlık Bakanlığı’nın da konunun önemine istinaden şimdiden gerekli hazırlıkları yapması konusunda da aile hekimleri uyarıyor.

 

AHEF BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KOMİSYONU

 

kaynak:

1. https://www.uptodate.com/contents/seasonal-influenza-vaccination-in-adults?search=influenza%20vaccine&source=search_result&selectedTitle=2~142&usage_type=default&display_rank=1

2. The effectiveness of vaccination against influenza in healthy, working adults K L Nichol 1A LindK L MargolisM MurdochR McFaddenM HaugeS MagnanM Drake Affiliations expand  PMID: 7666874  DOI: 10.1056/NEJM199510053331401

3. İNFLUENZA AŞISI UYGULAMASININ ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYON SIKLIĞI, İŞGÜCÜ VE MALİYET ÜZERİNE ETKİSİ Cilt 60, No 2, S : 33 - 38 Türk Hij Den Biyol Derg 2003 1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji AD. 2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD. Geliş tarihi: 18.03.2003 Kabul ediliş tarihi: 05.09.2003 Yazışma adresi: Ufuk DİZER, Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Kl. Mikrobiyoloji AD., Etlik, Ankara 

4. https://grip.gov.tr/tr/grip-asisi.html

5.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/influenza-(seasonal)

PAYLAŞ: