KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

Değerli Meslektaşlarım;
 
Aile hekimliği, modern ülkelerde 100 yılı aşkın bir süredir uygulanmaktadır ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin verilmesinde temel öneme sahiptir. Aile hekimliği sistemi kişiye yönelik kolay ulaşılabilir, kapsamlı, bütüncül ve sağlık hizmetinde sürekliliğini esas alan bir yapıya sahiptir.
 
Ülkemiz Aile Hekimliği uygulamasına 2005 yılında Düzce ilimizde pilot uygulama ile geçmiştir. 2010 Yılı sonu itibari ile ülke geneline yaygınlaşmıştır. Bu ilk dönem Türkiye’de aile hekimliğinin hızla ülke sağlık verilerini iyileştirdiğini görmekteyiz.
 
Bizler de birinci basamak sağlık hizmetlerinin ülkemizin sağlık alanındaki en önemli gerçeği olduğunun bilinci ile ‘’ önce insan’’ diyerek bu alanda hizmetimize kesintisiz şekilde devam ediyoruz.
 
Aile hekimliği sistemi yanlış politikalar sebebiyle ivmesini kaybediyor;
 
Ancak Türkiye’de gerçekleştirilen toplam sağlık yatırımlarını göz önüne aldığımız da son on yılda yapılan yatırımların çok büyük oranının ikinci basamak sağlık kuruluşlarına olduğunu görmekteyiz.
 
Pandemi döneminde önemini daha iyi anladığımız koruyucu sağlık hizmetlerine, toplam sağlık harcamalarının maalesef çok az bir kısmı aktarılmaktadır. Bu politikanın devamı halinde, ülke kaynaklarının önemli kısmı hastalıkları oluşmadan önce tedbir alıp önlemekten daha çok büyük maliyetlerle hastalıkları tedavi etmeye harcanacaktır.
 
Sistem tıkanma noktasına geldi!
 
Bugün aile hekimliğinin önünü tıkayan sorunları anlamak ve çözüm üretmek yerine hantallaşan yapı üzerine daha fazla iş yükü eklendiği için sistem tıkanma noktasına gelmiştir.
 
Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı eksikliği giderilememiş, kesin kayıtlı hasta sayısında istenilen oranlar yakalanamamış aile sağlığı merkezlerinin fiziki durumları modernleştirilememiş, toplum sağlığı hizmetlerinde diyetisyen, psikolog gibi sağlık profesyonellerinin birinci basamak sağlık hizmetlerine tam entegrasyonu sağlanmamıştır.
 
30.06.2021 tarihinde yayımlanan Aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliği ile evrensel hukuk normları ile bağdaşmayan, aile hekimliğini geliştirmek yerine, sistemi bitirmeye yönelik bir düzenleme, bir ceza yönetmeliği karakteri kazanmıştır.
 
Aile hekimliği sisteminin kahramanları cezalandırılıyor, sağlık çalışanları demoralize;
 
Bu gayrihukuki olduğunu düşündüğümüz yönetmelik maddelerine göre; Tekirdağ, İstanbul, Muş, Hakkâri, Mersin gibi birçok ilde birçok aile hekiminin sözleşmeleri yenilenmemiştir.
 
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak bu haksızlığı kabul etmiyoruz. Bu ceza yönetmeliğinin aile hekimliğinin önünü tıkayan maddeleri geri çekilmedikçe ve sahanın ihtiyaçlarını karşılayacak şekle bürünmedikçe anayasal haklarımızı kullanarak gerekli tüm tepkiyi göstereceğimizi duyuruyoruz.
 
Aşamalı eylem planı ve nihai olarak süresiz iş bırakmak, hiç olmadığı kadar güçlü bir seçenek olarak gündemimizdedir.
 
Dr. Kemal NOYAN
 
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

PAYLAŞ: