AHEF SAHA BULUŞMA TOPLANTILARI - AKSARAY

AHEF SAHA BULUŞMA TOPLANTILARI - AKSARAY


Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (Türkiye EKMUD) arasında yapılan iş birliği sonucunda “ERİŞKİN BAĞIŞIKLAMA ÇALIŞMA GRUBU SAHA BULUŞMA TOPLANTILARI” düzenlenecektir. Toplantımız 29 Kasım 2018 tarihinde Aksaray Aile Hekimleri Derneği' nin katkılarıyla, Aksaray' da  düzenlenecektir.

Toplantı Yeri : Ağaçlı Otel / Aksaray

Toplantıs Tarihi : 29 Kasım 2018 

Toplantı Programı:

18.00.18.15. Açılış ve Açılış Konuşmaları

 

18.15.19.00 Erişkin Bağışıklama da Öne Çıkanlar, Aşı Reddine yaklaşım ve Aile Hekimlerinin Rolü

        Prof. Dr. İftihar KÖKSAL

        KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

 

        Dr. H. Şenol ATAKAN

        AHEF Yönetim Kurulu Başkanı 


19.00-20.00 Akşam Yemeği

 

20.00-21.00 Aile Hekimliği Uygulamasına Genel Bakış ve Aile Hekimliği Uygulamasında AHEF’ in yeri

            Dr. H. Şenol ATAKAN

            AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

 

21.00-22.00  İllerde Aile Hekimliği Uygulaması İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

            Dr. Serkan KALINOMUZ 

            AHEF 2. Başkanı / AHEF Hukuk ve Mevzuat Komisyonu Koordinatörü

 

            Dr. M.Ümit IŞILDAK

            AHEF Yönetim Kurulu Üyesi/ AHEF Hukuk ve Mevzuat Komisyonu Başkanı

 

            Dr. M.Tamer KARAARSLAN

            AHEF Yönetim Kurulu Üyesi

 

            Av . Cihat TORTUM

            AHEF Hukuk Müşaviri


 

PAYLAŞ: