15 Mart Eylemi Hakkında

  • Görüntüleme: 2320
  • 06 Mart 2020
  • .

AHEF olarak, Aile Hekimlerinin yanı sıra tüm Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının hak kayıpları, gelir erimeleri ve sağlıkta şiddeti önlemek adına çalışmalar yapıyoruz.  8 Şubatta yaptığımız mitingimizde de  Şiddetsiz ve sağlıklı Ülke geleceği ana temamızdı .
Geçmişten günümüze örgütlenme bilincimiz ile yaptığımız çalışmalar ve eylemlerimiz ses getirmiştir.  Büyüklük göstergesinin sayılarla değil yüreklerle ve ortak harekete katılımla olduğuna inanıyoruz. Federasyonumuza saha tarafından verilen destek ve güven ile  polemiklerden uzak kalarak, mücadele edenleri selamlıyoruz. 
15 Mart 2020 ' de Ankara'da yapılacağı duyurulan mitingin Ülkemiz sağlık sistemine katkı sunacak çözümler üretmesini ümit ediyor, eylemi düzenleyenlere başarılar diliyoruz. 
Üye İl Derneklerimizi eyleme katılım yönünde kendi insiyatiflerine bırakıyoruz.                               
Çözüm amaçlı nice eylemlere...

PAYLAŞ: