LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ TALEP YAZISI

  • Görüntüleme: 8820
  • 09 Mart 2020
  • .

ASM de verdiğimiz Laboratuar hizmetleri için kullandığımız sarf malzemelerini İl sağlık müdürlüklerinden temin edebilirsiniz. Aşağıda ekli olarakta bulabileceğiniz sarf malzemeleri talep formunu doldurarakihtiyaç duyduğunuz malzemeleri  (Vacutainer, turnike, barkod yazıcı, sedim,gebelik testi, idrar stripi, kan şekeri stripi, mikroskop v.s) miktar belirterek talep edebilirsiniz.

 

T.C

........VALİLİĞİ

........NO LU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ

 

Sayı     : 2020/                                                                                                            09.03.2020

Konu   : Laboratuvar sarf malzemeleri

 

 

……………MERKEZİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı’na iletilmek üzere)

 

 

İlgi      :  a) Kamu Denetçiliği Kurumunun 06.08.2019 tarih ve 2019/2572 başvuru nolu kararı.

              b) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarih ve 99858683-045.01-E.281 sayılı yazısı.

İlgili Mevzuat:

1- Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin, Aile hekimine yapılacak ödemeler başlıklı 16’ncı maddesinde; (2) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez. …”,

2- Kamu Denetçiliği Kurumu İlgi (a) kararına göre Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 22/01/2019 tarihli ve E. 253 sayılı görüş yazısında; “Bu kapsamda? aile hekimliği uygulamasında aile hekimlerince istenen tetkikler için aile sağlığı merkezinde numune alma süreci tamamlanana kadar olan aşamalarda kullanılan malzemelerin “laboratuvar sarf malzemesi” olarak değerlendirilmesi gerektiğinden bahisle, dilekçede yer alan örnek numune alımında kullanılan turnike, enjektör, pamuk, alkol, vacutainerin laboratuvar sarf malzemesi olduğundan dolayı İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilmesi gerektiği,

Numunenin alındığı kişiye ait bilgilerin numune taşıma kabı/tüp üzerine yazılması için gerekli olan numune barkod cihazı ve barkod kağıdı ile numunenin muhafazası ve ilgili laboratuvara ulaştırılması sürecinde kullanılacak numune saklama ve nakil kabının İl Sağlık Müdürlüğünce temin edilmesi gerektiği”

3- Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ilgi (b) yazısında Bu kapsamda aile sağlığı merkezlerinde aile hekimlerince sunulan tetkik ve tahlil hizmetleri ile ilgili olarak; örnek numune alımında kullanılan alkol, pamuk, enjektör, turnike, vacutainer, eldivenin tetkik ve tahliller için kullanılan sarf malzemesi olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce; barkod kağıdı, numune saklama/nakil kabının laboratuvar hizmetlerine ilişkin müdürlükçe yapılan planlamaya göre özellikleri değişebilen ve hizmet alımına dahil olabilen demirbaş ve büro malzemesi olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğünce; ….. temini gerekmektedir” şeklinde görüş belirtmiştir.

Yukarıda ayrıntılarıyla belirtmiş olduğumuz üzere Aile Sağlığı Merkezinde kullanılmak üzere ihtiyacımız olan aşağıda liste halinde belirtilen laboratuvar sarf malzemelerin Müdürlüğünüz tarafından temin edilerek Aile Sağlığı Merkezimize gönderilmesi yönünde;

Gereğini Arz ederim.

Dr. ……ddddddd….

………….. Aile Sağlığı Merkezi

Yönetici Hekimi

 

 

 

Ek:

  1. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 12.02.2020 tarih ve 99858683-045.01-E.281 sayılı yazısı.

 

 

LABORATUVAR SARF MALZEMELERİ

  1. Alkol                           5 lt
  2. Pamuk                        5 kg
  3. Eldiven (large)           1 kutu
  4. Enjektör (10cc)           250 adet
  5. Keskin Atık Kabı       1 adet

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Sarf Malzeme Bakanlık Cevap 222,97 KB 10.03.2020 00:09:09 .pdf
2. Laboratuvar Malzeme Talep Yazısı 22,97 KB 10.03.2020 09:11:30 .docx
PAYLAŞ: