ASM ÇALIŞANLARI

  • Görüntüleme: 4029
  • 23 Mart 2020
  • .

Değerli Aile Hekimleri, 
Aile Sağlığı Merkezlerinde 4857 sayılı İş Kanunu gereğince çalışan personelin gerek 4857 sayılı Yasa gerekse 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tanınan haklarının korunması, bu beyanda hekimlerimizin eksik uygulama nedeniyle mağduriyet yaşamaması adına aşağıdaki yazı doğrultusunda işlem yapmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir. 
 
ASM bünyesinde çalışan işçiler alt işveren vasıtasıyla temin edilmiş olsa da aşağıda belirtilen tedbir ve işlemler çalışanların sağlığı ve güvenliği için önem arz etmektedir. 
 
Yazının ASM yönetim karar defterine işlenerek resmiyet kazanması faydalı olacaktır. 
 
Saygılarımızla.
 
AHEF YÖNETİM KURULU

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. 6331CORONA 14,96 KB 23.03.2020 22:06:00 .docx
2. CORONA 12,83 KB 23.03.2020 22:06:13 .docx
3. ASM RISK 234,51 KB 23.03.2020 22:06:29 .docx
PAYLAŞ: