AHEF 'TEN DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE AÇIK MEKTUP/ LETTER TO WHO

  • Görüntüleme: 2643
  • 12 Mayıs 2020
  • .

Ocak ayının başlarında Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve  tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 11.03.2020 tarihinde,"pandemi" ilan etti. Aynı günlerde, DSÖ Başkanı, virüsün kendisi kadar, ülkelerin virüse karşı yeterli adımları atmamasının da alarm verici olduğuna dikkat çekerek, "Her ülke tespit, test, tedavi, izolasyon ve halkını harekete geçirmek yoluyla hâlâ bu pandeminin gidişatını değiştirebilir" ifadelerini kullanmıştı.
 
Geldiğimiz bu günlerde, Dünya genelinde 07.05.2020 tarihi itibariyle güncel veriler çerçevesinde 3.820.000 Covid 19 kesin tanı vaka ve 265.000 hayatını kaybeden insan bulunmaktadır. Diğer yandan, yapılan çalışmalar PCR pozitifliği dışında klinik ve Bilgisayarlı Tomografi bulguları ile tanı konan milyonlarca insan olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. 
 
Kişisel koruyucu önlemler, sosyal mesafe ve el hijyeninin önemi her fırsatta duyurulmakta ve önlemler gün geçtikçe artırılmaktadır. Birçok Ülkede karantina uygulamaları, sokağa çıkma kısıtlamaları, okul, avm, ibadethane, cafe ve parkların, halkın kalabalık olarak bulunabileceği kapalı alanların kısıtlanması, sehayat kısıtlamaları salgının yayılımında önemli dönüm noktaları olmuştur. Ülkemizde de bu anlamda birçok önlemi erken dönemde almış , başta seyahat kısıtlaması ve 65 yaş üstü bireylerin sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere önlemler iyi sonuçlar vermiştir. Erken önlem alan ve salgını sınırlandıran Ülkelerde ölümlerin daha az görülmesi bunun en iyi kanıtıdır. 
 
Salgında önlemler kadar önemli bir diğer konu da virüsle enfekte bireylerin erken tespiti ve izolasyonudur. Bu noktada DSÖ ‘nün de dikkati çektiği gibi testler hayati önemdedir. Diğer yandan, her ülkenin test imkanı yeterli olmadığı gibi testlerin güvenilirliği de tartışmalıdır. Henüz tam olarak tüm davranış kalıplarını bilmediğimiz bir düşmanla savaşırken elimizdeki silahların da düşmanı tespit etmeye ve yok etmeye uygun olması da oldukça önemlidir. 
 
Dikkat çekmeyi istediğimiz durum ;  şüpheli vakaların istatistiklere yansıyıp yansımadığına ilişkin kaygılarımız, Dünya genelinde standartların tam olarak oluşmamasından duyduğumuz tedirginliktir. 
 
Covid icd kodunun birden fazla ve  ülkelere göre farklı olması , Sadece PCR ile tanı konulması kısıtlılığı , virüsün bilinmeyenlerine , farklı tip ve davranışlarına rağmen kesin tanı kriteri üzerinden vaka açıklaması , pandeminin ortadan kalkmasını geciktirebilir. Hatta imkansız hale getirebilir. Daha sıkı önlemler almali, şeffaf olmalı ve ortak tavır sergilemeliyiz. 
 
Covid şüpheli sağlık çalışanları için idarenin iş kazasi bildirimi yapması yönünde tavsiye talebimizi iletiyoruz. 
 
PCR pozitifligi bulunmayan ancak klinik olarak şüpheli vaka kabul edilen ve tedavisi düzenlenen sağlık çalışanları vefat etmesi durumunda ölüm belgesi düzenlendiğinde ölümün nedeni olarak " viral pnömoni " girilmesi hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları için tazminat hakkını kısıtlaması endişesi taşıyoruz. 
 
Ölüm nedeni her zaman PCR testleri ya da altın standart yöntemlerle , otopsilerle tanımlanmiyor. Buna rağmen şüpheli vakalarda PCR testinin baz alınması ve ölüm bildiriminde covid şüpheli vakanın olası tanı olarak veri girişinde  imtina edilmesi mağduriyet oluşturmaktadır. 
 
Covid 19 , sağlık çalışanları için meslek hastalığı yönünden mutlaka kabul edilmelidir. 
 
Ülkeler arası uygulama bütünlüğü yönünden sizlerin tavsiye kararlarının ve görüşlerinin yol gösterici olacağına inanıyor, hep birlikte topyekûn olarak covid 19 pandemisinin sona ermesi adına ortak mücadeleyi desteklediğimizi bildirmek istiyoruz. 
 
Salgınlardan uzak, sağlıklı dünya geleceği için .. Hep birlikte.. 
 
Derin sevgi ve saygılarımızla. 
 

AHEF YÖNETİM KURULU


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETTER TO WHO

Starting in early January in Vuhan, China, it spread around the World: COVID-19

The World Health Organization (WHO) on 11.03.2020, declared "pandemic" due to coronavirus.

 On the same days, the WHO President explained "as well as the virus itself, it is alarming that countries did not take adequate steps.Every country through testing, treatment, isolation and mobilizing its people, can still change the course of this pandemic".

The current data from the world as of 07.05.2020 is 3,820,000 Covid 19 definitive diagnosted cases and 265,000 people lost their lives. On the other hand, studies have showed that besides PCR positivity , there are millions of people diagnosed with computed tomography findings  or clinically.

Importance of personal protective measures, social distancing and the hand hygiene is mentioned at every opportunity and measures are increased day by day: Quarantines in many countries; new

applications; curfews;closure of schools,restaurants,shops etc.;

restrictions at indoor areas where can be found  crowded;…

Restrictions have been major turning points in the spread of the epidemic. Fewer deaths seen in countries that take early precautions and they alsocan  limit the outbreak.It's the best proof of that.

This was also same in our country.In the early period, especially travel restrictions;closure of airtraveling and 65 years of age measures, including street-out restrictions of individuals  have yielded good results.

Another issue as important as the measures in the outbreak is that early detection and isolation of  individuals infected with the virus are early as possible. At this point, as WHO has pointed out, the tests are vital /very important. On the other hand, each country's testing is not sufficient, as well as

its credibility is also controversial. We don't know exactly all patterns of behavior yet.While fighting an enemy, the weapons we have are very important to fit to identify the enemy and destroy it.

What we want to draw attention to is that  :*whether suspicious  COVID cases are reflected in statistics or not  and  *our concerns that standards are not fully reflected in around the world .

it's unease that it doesn't occur.

Covid icd code: is more than one and notification differs by country.

Despite the limitations of the virus (the unknowns of the virus, the different types and behaviors),

case description  depends on diagnosis  only with PCR meaning a  definitive diagnostic criteria.

All above can delay the disappearance of the pandemin; It can  even make it impossible.

 Stricter measures should be taken and we have to take a common attitude with  more transparency

 We invite you to recommend the Covid work accident report for suspected healthcare professionals.

For cases when PCR positivity is not available but clinically suspicious ,editing  "viral pneumonia’’ as the cause in case of healthcare workers death  ,we are worried that their employees will restrict the right to compensation for their relatives.

The cause of death is not always identified by using PCR tests or gold standard methods.

Nevertheless, dependance  to PCR testing and in suspicious deaths hesitancy  for the data entry as a possible diagnosis of the covid suspect case  constitutes victimization.

Covid19 must absolutely be considered for occupational disease for healthcare professionals.

In terms of the integrity of transnational practice, your recommendations and your opinions  will be a guide.We  report that we support the common struggle to end of the pandemic covid19.

For a healthy world future ...  Out of Outbreaks …Together ...

With deep regards.

AHEF Board of Directors

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. LETTER TO WHO 715,86 KB 12.05.2020 21:46:12 .docx
PAYLAŞ: