AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2162
  • 17 Ağustos 2020
  • .

Bursa İlinde entegrede görevli bir hekimimizin yerine getirdiği adli defin/icap nöbet ücretlerinin ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "aktif veya icap şeklinde ifa ettiği, ''defin ve yerinde ölü muayenesi" nöbeti görevi/görevleri sebebiyle, 'yerine giderek' yerine getirdiği defin nöbetlerine karşılık olarak, kurumunca izin kullandırıldığı yönünde davalı idarenin bir beyanının da olmadığı dikkate alındığında, ölü yerine giderek yerine getirdiği nöbet görevi karşılığı olan nöbet ücretlerinin tarafına ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin dava konusu işlemin, "angarya yasağı"na aykırı olduğu" gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

PAYLAŞ: