AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 2346
  • 17 Ağustos 2020
  • .

Ankara İlinde görevli hekimimizin 10 (on) ay boyunca aile sağlığı merkezi giderlerinin tavan ücretinin %100'ü olarak ödenmesi istemiyle yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; "davacının yeni kurulmakla birlikte müdürlükçe mekanı hazırlanmayan ve bu nitelikleri ile iller arası yerleştirmeye konu edildiği için tercih ederek ilişkilendirildiği ve kendisinin kiralama yoluyla hazırlayarak 10.03.2016 tarihinde göreve başlayıp aile hekimliği hizmeti verdiği aile sağlığı biriminin giderlerinin 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik kuralları uyarınca ödenmesi gerekirken; davacının bu yönde 10 ay boyunca giderlerin tavan ücretin % 100'ü oranında ödeme ile karşılanması yolundaki başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde "neden ve konu" yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı" gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

PAYLAŞ: