İLLER ARASI AİLE HEKİMLİĞİ KURASI KADRO NAKİL TALEBİ

Antalya ili Kepez ilçesi görevli aile hekimimizin, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 18/1 maddesi gereğince kadro nakil talebine ilişkin 01.10.2021 tarihli başvurusunun Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından reddi üzerine AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada davacının, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesinde düzenlenen "kadro aktarılması" uygulamasından yararlanmak istediği, ancak isteminin söz konusu yönetmelik hükmü uyarınca değerlendirilmesi gerekirken, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 16. maddesine dayanılarak reddedilmiş olduğu görülmektedir. Bu durumda; davacının Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 18. maddesi uyarınca kadro nakli ile ilgili yaptığı başvurusunun, sözleşmeli olarak bir başka şehre atanma talebi gibi değerlendirilmek suretiyle ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri uyarınca reddedilmesine ilişkin işlemde sebep unsuru yönünden hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
 
AHEF KAZANIR

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ANTALYA KADRO NAKİL TALEBİ İPTAL 47,95 KB 20.01.2022 15:12:53 .pdf
PAYLAŞ: