AHEF KAZANIR... MERSİN GRUP DÜŞÜRME

A GRUBUNDA HİZMET VEREN 3 BİRİMLİ ASM ‘DE GÖREV YAPAN AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞTIRDIĞI PERSONELİN COVİD-19 NEDENİYLE 14 GÜNDEN FAZLA İZİNLİ+ RAPORLU OLMASINDAN KAYNAKLI GRUP DÜŞÜRÜLEN AİLE HEKİMLERİNİN KAZANILAN DAVASI

 

Mersin İli, Toroslar İlçeside görevli 3 aile hekiminin yapılan denetimde aile hekimliğinde çalışan personel E.Ö.'nün 14 günü aşan izin kullandığından bahisle aile hekimliği birimlerinin geriye dönük olarak "A" grubundan "B" grubuna düşürülmüş, bu işleme karşı  müdürlüğe yapılan itirazın reddedilmesi üzerine  AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece;’’Dava dosyasının incelenmesinden, davacının aile hekimi olarak görev yaptığı Toroslar İlçesi, Osmaniye Aile Sağlığı Merkezi'nde 06/04/2021 tarihinde yerinde yapılan denetimde hemşire olarak görev yapan E.Ö'nün 14 günü aşan izin kullanmasına rağmen yerine personel çalıştırılmadığının tespit edildiğinden bahisle aile hekimliği biriminin (33.12.041) "A" grubundan "B" grubuna düşürülmesine dair 09/04/2021 tarih ve E.57465142-060.01 sayılı işlemin tesis edildiği, işleme karşı davacı tarafından yapılan itirazın Mersin Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi/Brimleri Gruplandırma İtiraz Komisyonu'nun 22/04/2021 tarih ve K.No:3 sayılı kararı ile reddedilmesi üzerine iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda, yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve dava dosyasında bulunan bilgi ve belgelerin birlikte değerlendirilmesinden; Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak istihdam edilen E.Ö'nün toplam 21 gün izin/rapor kullanarak mevzuatta öngörülen 14 günü aşan izin kullandığı hususu sabit olmakla birlikte, E.Ö tarafından kullanılan 15 günlük iznin, 7 gününün Covid-19 nedeniyle kullanıldığı, Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında raporlu olan devlet memurlarının ülke genelinde idari izinli sayıldıkları hususu da göz önünde bulundurulduğunda, hemşire olarak istihdam edilen E.Ö'nün Covid-19 nedeniylealmış olduğu 7 günlük hastalık raporunun bu süreye dahil edilerek dava konusu işlemin tesis edilmesinin hakkaniyete aykırı düşeceği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Bu durumda, yukarıda belirtilen gerekçeler kapsamında kişi ve toplum yararı arasındaki dengeyi bozucu nitelikte, hakkaniyet ilkesine ve nefaset kurallarına aykırı olarak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.  gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. MERSİN GRUP DÜŞÜRME KARAR 1 48,31 KB 28.01.2022 14:05:13 .pdf
PAYLAŞ: