AİLE HEKİMİNİN AYLIK ÇALIŞMA FORMLARINI MÜDÜRLÜĞE GÖNDERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE VERİLEN 10 İHTAR CEZA PUANIN İPTALİ

AİLE HEKİMİNİN AYLIK ÇALIŞMA FORMLARINI  MÜDÜRLÜĞE GÖNDERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE VERİLEN 10 İHTAR CEZA PUANIN İPTALİ


İzmir İlinde görevli hekimimizin il sağlık müdürlüğü tarafından hukuki dayanak olmadan aile hekiminden aylık çalışma formlarının  fiziki olarak müdürlüğe gönderilmesini istendiği ve çalışma formlarının müdürlüğe gönderilmediği gerekçesiyle "Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya Müdürlük ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirmemek" fiili gereğince 10 (on) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; " somut olayda ...Sağlık Bakanlığının 2010/48 sayılı Genelgesinde aile hekimlerinin yapmış olduğu tüm iş ve işlemler ile uygulamaları Aile Hekimliği Bilgi sistemine girmeleri nedeniyle 01.07.2010 tarihinden itibaren aile hekimlerinden ayrıca basılı veya elektronik ortamda (form) herhangi bir bilgi istenmeyeceğinin düzenlendiği, davacı ile gerek tutanak düzenlenmesi öncesi telefon ile yapılan görüşmede, gerek savunmasında, anılan genelge gereğince İlçe Sağlık Müdürlüğünce süzme işlemlerini yapamadıklarını beyan ettikleri 013 Aşı Formu dışında İlçe Sağlık Müdürlüğüne form göndermediğinin beyan edildiği, bu kapsamda aile hekimliği birimine ilişkin kayıtların davacı tarafından elektronik ortamda Bakanlığa gönderdiğini beyan etmesine karşın, davacının inceleme sırasında ve savunmada ileri sürdüğü hususlara ilişkin herhangi bir araştırma yapılmadığı görülmekle, görevi ile ilgili kayıtları düzenli olarak tutmadığına ilişkin bir tespit bulunmadığından, görevi ile ilgili kayıtları düzenli olarak tuttuğu ve elektronik ortamda ilgili yerlere gönderdiği anlaşılan davacıya isnat edilen "Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya Müdürlük ya da Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirmemek" fiilinin sübuta ermediği görülmektedir.  " gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


AHEF KAZANIR

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. İzmir İdare Mahkemesi Aylik Çalışma Formu Karar 395,39 KB 28.01.2022 14:07:20 .pdf
PAYLAŞ: