DÜŞÜK NÜFUSLU YERLER KAPSAMINA ALINMA TALEBİNİN REDDİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA

   DÜŞÜK NÜFUSLU YERLER KAPSAMINA ALINMA TALEBİNİN REDDİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA

 

     Sivas ilinde görev yapan aile hekiminin görevli olduğu birimin düşük nüfuslu yerler kapsamına alınmasına ilişkin tüm şartları taşımasına rağmen farklı katsayı uygulanmasının Sağlık Bakanlığınca reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece;’’....Dava konusu olayda, taraflar arasında, davacının görev yaptığı aile hekimliği biriminin, nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu yerler kapsamında değerlendirilebilmesi için, Sağlık Bakanlığının Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 28.11.2011 tarih ve 35571 sayılı olurunda aranan şartlardan yalnızca "İlçe merkezi, belde veya köyde bulunan aile hekimliği birimi başına düşen kayıtlı nüfusun 3000'in altında olması" şartını sağlayıp sağlamadığı noktasında uyuşmazlık bulunduğu, diğer şartları sağladığı hususunda ise herhangi bir uyumazlık bulunmadığı görülmekte olup; davalı idarece Mahkememiz dosyasına sunulan ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Zorunlu Düşük Nüfus Değerlendirme Formu" ile Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü'nün, davacının görev yaptığı aile hekimliği biriminin, nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük hizmet veren birim kapsamında değerlendirilmesinin Sağlık Bakanlığı'na teklif edildiği 22.06.2021 tarih ve 407 sayılı yazısından da açıkça anlaşılacağı üzere, davacının dava konusu işleme esas teşkil eden 01.04.2021 tarihli başvurusunun akabinde, bizzat Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalar sonucunda, davacının görev yaptığı aile hekimliği biriminde kayıtlı nüfusun bir yıllık süre boyunca 2800 civarında olduğunun, Gemerek ilçesine 26 kilometre uzaklıkta bulunduğunun ve beldedeki tek aile hekimliği birimi olduğunun tespit edildiği ve zaten anılan tespitlere istinaden, Sivas Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da, davacının görev yaptığı aile hekimliği biriminin, nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu yerler kapsamında değerlendirilmesinin uygun görüldüğü, İl Sağlık Müdürlüğünce yapılan söz konusu tespitlere bakıldığında, davacının görev yaptığı aile hekimliği biriminin, "İlçe merkezi, belde veya köyde bulunan aile hekimliği birimi başına düşen kayıtlı nüfusun 3000'in altında olması" şartı da dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 28.11.2011 tarih ve 35571 sayılı olurunda aranan şartların tamamını sağladığı anlaşıldığından, davacının, görev yaptığı birimin, nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu yerler kapsamında değerlendirilmesi talebi ile yaptığı 01.04.2021 tarihli başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


  AHEF KAZANIR!

 

 

 

 

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. DÜŞÜK NÜFUSLU YERLER KAPSAMINA ALINMA TALEBİNİN REDDİ ÜZERİNE AÇILAN DAVA 77,86 KB 5.05.2022 14:37:33 .pdf
PAYLAŞ: