CEZA YÖNETMELİĞİ DAVAMIZ ANAYASA MAHKEMESİNDE

       AHEF hukuk müşavirliği tarafından açılan AHEF’in davacısı olduğu 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin (diğer adıyla ceza yönetmeliğinin) disiplin hükümlerinin iptali için açılan davada Danıştay 2. Dairesi 30.12.2021 tarihinde  AHEF’in iptalini talep ettiği 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunun 8. Maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna kanaat getirmiş, talebimiz doğrultusunda Aile Hekimliği Kanunun 8. Maddesinin iptali için Danıştay tarafından dosya Anayasa Mahkemesine gönderilmiştir.

     Yine aynı zamanda aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve yenilenmesine ilişkin komisyonun oluşumu hakkında Sağlık Bakanlığı tarafında 02.12.2021 tarihinde tüm il sağlık müdürlüklerine gönderilen düzenleyici işlemin hukuka aykırılık arz etmesi üzerine AHEF hukuk müşavirliğince açılan davada Danıştay 2. Dairesi 30.12.2021 tarihinde verdiği  ‘’bekletme kararı’’ ile aynı doğrultuda 16.02.2022 tarihinde de Anayasa Mahkemesi kararının beklenilmesine karar vermiştir. Aile hekimleri camiamıza  duyurulur.

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. D A N I S T A Y IKINCI DAIRE Esas No : 2021/19014 9,98 KB 5.05.2022 14:55:41 .pdf
2. D A N I S T A Y IKINCI DAIRE Esas No : 2021/17592 10,63 KB 5.05.2022 15:00:43 .pdf
PAYLAŞ: