AHEF KAZANIR... 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA İHTAR PUANI İPTAL

16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ, ÜCRET KESİNTİSİ YAPILAMAZ VE İHTAR PUANI VERİLEMEZ DEDİ.

Niğde ilinde görev yapan aile hekimimizin 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle Niğde İl Sağlık Müdürlüğünce bir gün işe gelmemenin karşılığı olarak 12 ihtar ceza puanı tecziye edilmiş ve bir günlük hakkediş kesintisi uygulanmıştır. Aile hekiminin müdürlük makamına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükümleri uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen  dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

AHEF KAZANIR!

 

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Karar Metni 44,91 KB 18.07.2022 11:39:15 .pdf
PAYLAŞ: