AHEF SAĞLIKTA ŞİDDET MECLİS ÇALIŞMASI

CHP Grup Başkan 

Vekili Sayın Engin ALTAY ın daveti üzerine AHEF, TTB, BDS, TDB, THB, SES, KADHED temsilcilerinin katılımıyla TBMM de Hekimlerin sorunları hususunda basın açıklaması gerçekleştirildi. Basın açıklamasına AHEF’i temsilen YK üyemiz Dr. Gökhan ERDOĞAN katılmıştır. 
Basın açıklaması sonrası "Sağlık'ta Şiddetin Engellenmesi" konulu çalışma da AHEF olarak çözüm önerilerimizi sunduk. 
Ayrıca AHEF olarak hazırlamış olduğumuz aile hekimliğinde acil ve temel sorunlara ait dosyayı Sayın Engin ALTAY'a sunduk. TBMM de grubu olan siyasi partilere sorunlarınız ve çözüm önerilerimizi anlatmaya devam edeceğiz.

PAYLAŞ: