BİREYSEL SİLAHSIZLANMA

NEREDEYSE HER EVDE BİR POMPALI TÜFEK VAR!

Bireysel silahlanma aynı toplum içinde yaşayan bireylerin herhangi bir ideolojiye ait olmaksızın ateşli silahlarla donanmasını ifade etmektedir. Bireysel silahlanmada örgütlenme söz konusu değildir ancak bireyin silaha sahip olması toplum barışı ve huzuru açısından önemli sorunlara temel oluşturmaktadır.

İnternetten ruhsatsız silah alınabiliyor

Türkiye'de bireysel silahlanma, özellikle de ruhsatsız silahlara ulaşmak çok kolaydır ve internette dahi satışları yapılmaktadır. Bugün ülkemizde çok sayıda insan ruhsatsız av tüfekleri kullanılan olaylarda hayatını kaybetmektedir. 2017 öncesi 10 yıla ait suç istatistiklerine bakıldığında, ruhsatlı silahlarla işlenen suç sayısının 25 bin 547, ruhsatsız ateşli silahla işlenen suç sayısının 159 bin 123 olduğu görülmektedir. 2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 şiddet olayında 2 bin 40 kişi hayatını kaybetmiştir ve bu olayların 3 bin 128’inde ateşli silah kullanılmıştır.

Caydırıcı cezalar yok

Ülkemizde silahlara ruhsatsız sahip olmanın cezası ise sadece 944 TL. dir ve caydırıcı cezalar uygulanmamaktadır. Oysa ateşli silahlara sahip olmanın idari suç niteliğinden çıkartılarak 6136 Sayılı Kanun’da olduğu gibi hapis cezası başta olmak üzere daha caydırıcı cezaların uygulanması herkesin silah sahibi olmasını engelleyecektir. Ancak ülkemizde Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik’te, önceki hafta 19. kez yapılan değişiklikle silah ruhsatı alabileceklerin listesi bazı bürokratlar ve meslek grupları eklenerek genişletilmiştir. Tüm bu uygulamalar bireysel silahlanmanın önünü daha da açmaktadır.

AHEF: “Tüfek raporlarını yetkin sağlık kurulları versin!”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak bireysel silahlanmanın engellenmesi, toplumsal ve yasal denetimlerin sıkılaştırılarak caydırıcılığın sağlanmasının toplumun barış ve huzurunun korunmasında öncelikli olduğunu savunuyoruz. Hukuk ile sağlanan adaleti benimseyen yurttaşlarla, barış ve sevgi çerçevesinde bir yaşamın, toplumlar için en sağlıklısı olduğuna inanıyoruz. Aile hekimleri olarak bu anlayışa zıt biçimde tarafımızdan istenen tüfek raporlarının yetkin sağlık kurulları tarafından verilmesini ve bireyselleşen silah kullanımının önlenmesini talep ediyoruz.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu

Yönetim Kurulu


PAYLAŞ: