AİLE HEKİMLERİ ŞARTA BAĞLI EK ÖDEMEYE KARŞI ÇIKIYOR

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları teşviklerin şarta bağlanmasına karşı çıkıyor:

“AİLE HEKİMLİĞİNDEN MECBUREN AYRILACAĞIZ!”

 

Türkiye’deki aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu’nun (AHEF) öncülüğünde başlayan eylemle CİMER’e yazı gönderiyor. Yazıda aile hekimlerine verilen teşviklerin şarta bağlanmasına karşı çıkılarak teşvik ve destek ödemelerinin bilimsel veriler ışığında yeniden gözden geçirilmesi talep ediliyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, taban hak edişlerde düzenleme yapılmaması durumunda aile hekimliğinden mecburen ayrılacaklarını ifade ediyor.

Sağlık Bakanlığı kendi hedefleriyle çelişiyor,

çalışanlar bilimsellikten ve adaletten yoksun…

 

Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının CİMER’E gönderdiği yazıda; Sağlık Bakanlığı’nın 2019-2023 stratejik planına dikkat çekilerek uygulamadaki çelişkiler vurgulanıyor ve “2023 yılında aile hekimliği birim başına düşen ortalama nüfus 2700’e, aile hekimliği birim sayısını 32190’a, yıllık başvuru sayısı kişi başı 4’e ve yıllık başvuru sayısının yaklaşık 350 milyona ulaşacağı hedeflenmektedir. Bu rakam ile aile hekimliğinde günlük 1,385 milyon vatandaş başvurusu hedeflenmektedir. Bu hedef ile aile hekimliği birim başına ortalama başvuru sayısının 43 olacağı Sağlık Bakanlığınca öngörülmektedir. Bu hedefler aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izin kullanmadığı varsayılarak hesaplanmıştır. Hal böyle iken yayınlanan yönetmelikte aile hekimlerinin tam bir iyileştirme alması için gerekli sayının 76 olması Sağlık Bakanlığı’nın kendi hedefleri ile çelişmekte, çalışanlar için ise bilimsellikten ve adaletten yoksundur.” ifadelerine yer veriliyor.

Destek ve teşvik ödemelerindeki şartlar kaldırılsın

Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanları tarafından CİMER’e gönderilen yazıda; yayınlanan destek ve teşvik ödemelerinin şartlarının kaldırılması ya da Sağlık Bakanlığı’nın 2019-2023 stratejik planına uygun olarak, bilimsel ve herkesin eşit şekilde yararlanabileceği şekilde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor. Yazıda; “ Sayın cumhurbaşkanımızın 14 Mart 2022 tarihinde ki konuşmasında söz verdiği gibi aile hekimleri ve çalışanlarının temel ücretleri ve tavan ücrete bağlı teşvik oranları şartsız bir şekilde arttırılmalıdır. Aile Sağlığı Merkezi gider ödenekleri sağlık sisteminin temeli olan aile sağlığı merkezi hizmetlerini sürdürülebilir kılacak şekilde arttırılmalıdır.” deniliyor. Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, taban hak edişlerde hakkaniyetli bir düzenleme yapılmaması durumunda aile hekimliğinden mecburen ayrılacaklarını ifade ettiği CİMER metninde, teşvik ve destek ödemelerinin bilimsel veriler ışığında yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. TEŞVİK ÖDEMESİ CİMER BAŞVURU METNİ 14,55 KB 12.10.2022 10:36:02 .docx
PAYLAŞ: