AHEF ALT KOMİSYONLAR VE ÇALIŞMA GRUPLARI BELİRLENDİ

Yeni dönemde komisyonlarımızın gücünü artırmak ve daha efektif çalışmak için: AHEF Eğitim komisyonuna bağlı SAHU çalışma grubu, Uluslararası İlişkiler alt komisyonu, Bilim alt komisyonu, Hukuk komisyonuna bağlı Entegre Sağlık Merkezleri Çalışma grubu, Projeler komisyonuna bağlı Afet alt komisyonu oluşturulmuştur. AHEF’in gücüyle, aile hekimliği için çalışmak isteyen aile hekimlerimiz başvurularınızı bekliyoruz.
 
Ayrıca 15 Kasım 2023’e kadar komisyon başvurularımız devam etmektedir.
 
 

PAYLAŞ: