GRUP DÜŞÜRÜLEN AİLE HEKİMLERİNDEN YAPILAN KESİNTİLER FAİZİYLE GERI ALINDI

Mersin İlinde aynı ASM’de görevli 3 aile hekiminin, yapılan denetimde ASMde çalışan temizlik personelinin 14 günü aşan izin kullanmasına rağmen yerine temizlik personeli çalıştırılmadığının tespit edildiğinden bahisle aile hekimliği birimlerinin geriye dönük olarak "A" grubundan "D" grubuna düşürülmüş, grup düşürme işlemi mahkemeden iptal edilmesine rağmen, aile hekimlerinden geri alınan cari ödemleri verilmemiştir. AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av.Arb.Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece;’’Bakılan davada, Mahkememizin 11.09.2023 tarihli ara kararına davalı idare tarafından verilen cevap ve içeriği hesap tablosunda; yargı kararıyla iptal edilen grup düşürme işlemi nedeniyle davacıdan geçmişe dönük olarak (Aralık/2020, Ocak/2021, Şubat/2021 ve Mart/2021) tahsil edilen tutarın 10.816,00-TL olduğu, grup düşürme işlemi nedeniyle davacıya eksik yatırılan (Nisan/2021, Mayıs 2021 ve Haziran 2021) cari gider miktarı toplamının ise 7.385,69-TL olduğunun belirtildiği, bu doğrultuda davacı vekili tarafından davanın 18.191,69-TL olarak ıslah edildiği görülmektedir.

Bu durumda, davacının aile hekimliği biriminin "A" grubundan "D" grubuna düşürülmesine ilişkin işlemin kesinleşen yargı kararıyla iptal edildiği dikkate alındığında, idarenin hukuka aykırı işleminden kaynaklanan zararları ödemekle yükümlü olduğu kuralı doğrultusunda, yargı kararıyla iptal edilen grup düşürme işlemi nedeniyle davacıdan geçmişe dönük olarak tahsil edilen 10.816,00-TL'nin tahsil (dekont) tarihi olan 27.05.2021 tarihinden işletilecek yasal faiziyle, davacıya eksik yatırılan cari gider miktarı olan 7.385,69-TL'nin de her bir kesintinin yapıldığı tarihten itibaren ayrı ayrı hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.’’ Gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
AHEF KAZANIR
 
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. GRUP DÜŞME DAVASI KARARI 38,39 KB 26.10.2023 21:20:01 .pdf
PAYLAŞ: