EYT HAKKINDA DUYURU

DUYURU

Aile hekimlerimizin son süreçte EYT(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen kanuni düzenlemenin yürürlüğü girmesiyle AHEF Hukuk Müşavirliğine ulaşarak ilettiği bazı sorular bulunmaktadır. Aile sağlığı merkezlerinde, İş Kanununa tabi çalışan personellerin kıdem  tazminat, ihbar tazminatı, fazla mesai ve sair işçilik alacaklarının muhatabının kim olduğu? Aile hekimlerinin muhatap olup olmadıkları, bu alacakları ödeme mecburiyetlerinin olup olmadığı sorulmaktadır.

Değerli aile hekimlerimiz Yargıtay kararları ışığında aile hekimlerinin işveren olmadığı, olsa olsa işveren vekili olduğu ve işçilik alacaklarının muhatabı olmadığını söyleyebiliriz. Bu sebeple aile hekimlerinin, bu çalışanlarının kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve sair işçilik alacakları taleplerini karşılamamaları, aksi takdirde bu ad altında yaptıkları herhangi bir ödemeyi bakanlıktan alamayacaklarını belirtmemiz gerekecektir.

Bu statüde çalışan personelin iş akdinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde bu kişilerin hak ettikleri alacaklarına ulaşmaları için  bu işçilerin arabuluculuk yoluyla ya da dava yoluyla bakanlık aleyhine hukuksal yollara müracaat etmesi noktasında yönlendirebilirler ancak herhangi bir ödeme yapılmaması tarafımızca mütalaa edilmektedir.  Davanın aile hekimine karşı  açılması halinde de ilgili aile hekimimiz AHEF ile iletişime geçmesi halinde gerekli hukuki destek sağlanacaktır.10.03.2023

                 

                                                                                                  AHEF Hukuk Müşaviri

                                                                                                     Av. Servet AKTAN

 


PAYLAŞ: