AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 3043
  • 09 Haziran 2020
  • .

Ankara ilinde görevli bir aile hekimimizin Federasyonumuzun sağlıkta şiddete dikkat çekmek amacıyla aldığı iş bırakma kararına destek vermesi nedeniyle hakkında uygulanan ihtar yaptırımının iptali amacıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece "................. sendikası tarafından alınan karara iştirak etmek üzere sendikal faaliyet kapsamında Aile Sağlığı Merkezine gitmeyerek sendikal faaliyete katıldığı anlaşıldığından, bu eyleminin izinsiz işe gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiği" gerekçesi ile disiplin yaptırımı işleminin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun..

PAYLAŞ: