AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 4168
  • 24 Haziran 2020
  • .

Elazığ ilinde entegrede görevli bir hekimimize AHUY 10.maddesinde aykırı olarak nöbet yazılması sebebiyle AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada mahkeme "Aile hekimliği hizmetlerinin aksamasına engel olmak amacıyla mevzuatla getirildiği anlaşılan ve hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar şeklinde sınırlamaya tabi olan nöbet görevinin, davacıya tevdiinde yukarıda yer verilen mezkur düzenlemelere aykırı davranıldığı" gerekçesi ile aylık nöbet listesinin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyururuz.

PAYLAŞ: