AHEF KAZANIR

  • Görüntüleme: 3179
  • 07 Temmuz 2020
  • .

Diyarbakır ilinde görevli aile hekimimizin kanser taramalarında hedef nüfusun gerisinde olduğu gerekçesiyle uygulanan ihtar yaptırımının iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuk destekle açılan davada Mahkemece "düzenlenecek soruşturma raporunda getirilecek teklife göre işlemin kurulması gerekirken, bu usule uyulmaksızın, davacının savunması alınmak suretiyle yazılı olarak ihtar edilmesi yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir" gerekçesi ile işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

PAYLAŞ: