EMEĞİN KARŞILIĞINA ŞART KONAMAZ.

      Kurulduğu günden bu yana AHEF, Türkiye’de aile hekimlerinin haklarını ve aile hekimliği sistemini ileri taşımak ve bu yolda üstüne düşen tüm sorumluluklarıyla bir taraftan iletişimi  açık tutmuş, diğer taraftansa il derneklerinin örgütlü gücü ile mücadeleye devam etmiştir. Ancak son bir yıl içerisinde ki kararlı tutumumuza rağmen, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile aile hekimlerine 12 madde içerisinde sayısız şartla verilen hak edişlerin her aile hekimine adil yansıması mümkün değildir.

    Aile Sağlığı Merkezinin yeri, yapısı, bölgenin nüfus dağılımı, bölgenin doğurganlık oranı, yaşlı nüfus, göç hareketleri gibi birçok faktöre bağlı değişkeni olan aile hekimliği hak ediş hesaplamasının bu şekliyle aile hekimliğinde çalışan 60000 hekim ve aile sağlığı çalışanına adil bir hak ediş sunması mümkün değildir. İşte bu nedenle 25.08.2022 tarihinde yapılan son düzenleme ile maalesef yine verilen teşvik ve desteklerin şarta bağlanması sahada çalışan biz aile hekimlerini hayal kırıklığına uğratmış, motivasyonumuzu düşürmüş, gelecek kaygımızı derinleştirmiştir.

   Aile hekimliğinde bu kadar değişken şartlara bağlı hak ediş sistemini adil bulmuyor ve dünden bu yana her ortamda dillendirdiğimiz taleplerimizi ısrarla tekrarlıyoruz.

1-Aile hekimliği hak ediş sisteminde yer alan ilk 1000 puana kadar ödeme miktarının tüm çalışanlara eşit yansıyacak şekilde %100 arttırılmalıdır.

2-Aile Sağlığı Merkezlerinin günümüz şartlarında sıfırdan kurulması, tıbbi cihaz ve mobilya ile donatılması, elektrik-su-ısınma giderleri, ASM hizmetlerinde çalıştırılan personel giderleri ve birçok görünmeyen giderler ile ulaştığı maliyetler ortadadır. Defalarca gider ödeneklerinin arttırılması konusunda talebimiz duyulmamış, gündeme taşınmamıştır. Bugün aile hekimlerine verilen gider ödeneğinin Aile Sağlığı Merkezlerinin hizmetlerini sürdürülebilmesine, kaliteli hizmet sunmasına yetmemektedir. Birçok gider kaleminde %400’lere varan enflasyon artışına rağmen yıllık %80’lerde kalan gider ödeneği artışının artık sistemi sürdürmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle Aile Sağlığı Merkezi gider ödeneklerinin %100 arttırılma talebimizi yeniden tekrarlıyoruz.

     Bu haklı mücadelede yıllarca tek başımıza mücadele ettik. Bizler AHEF olarak tekliği değil birliği önemsiyoruz.

   AHEF 30 bin kişilik güçlü ve kararlı bir yapıdır.

   Dün olduğu gibi, bugün ve yarın, Birlikte hareket ettiğimiz paydaşlarımız ile mali ve demokratik taleplerimizin iyileştirilmesi konusunda kararlılığımız her platformda devam edecektir.

 

                                                                                           AHEF YÖNETİM KURULU

 

 


PAYLAŞ: