SÖZLEŞME YENİLEME KOMİSYONUNA İLİŞKİN DANIŞTAY 2.DAİRESİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR

AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞANLARININ  SÖZLEŞME YENİLEME KOMİSYONUNA İLİŞKİN DANIŞTAY 2.DAİRESİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLMİŞTİR. HEKİMLERİMİZE HAYIRLI OLSUN 
 
AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından  Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 01.12.2022  tarihli 0-.2127 Sayılı Aile Hekimliği Çalışanlarının Sözleşmelerinin Yenilenmesi konulu düzenlemenin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve akabinde de iptali talepli açılan davada  Danıştay 2.Dairesi 2021/19014 Esas sayılı dosyamızda  tarafımıza tebliğ edilen yürütmeyi durdurma kararında; Dairemizin E:2021/18987 esasına kayden açılan davada, 22/11/2022 tarihinde verilen kararla, dava konusu edilen düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, işbu davada yürütmenin durdurulması istemi hakkında yeniden karar verilmesine yer bulunmamaktadır. Danıştay 2.Dairesi 2021/18987 E.  22.11.2022 tarihinde  aynı  düzenlemenin yürütmesinin durdurmasına kararı verildiğinden, yeniden bir YD kararı vermemiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. YD KARARI 16,59 KB 11.01.2023 12:15:05 .pdf
PAYLAŞ: