2 Eylül 2023 Ankara Basın Buluşması

02.09.2023 tarihinde Sağlık Emek –Meslek örgütleri; Sağlık ortamının sorunlarını, Çözüm önerilerini ve ortak mücadele stratejilerini değerlendirmek amacıyla Basın mensuplarının da katılacağı Kahvaltılı Basın Buluşmasına TTB tarafından AHEF e gönderilen resmi davet üzerine, görüşlerimizi anlatmak basın mensuplarının sorularına cevap vermek için AHEF yönetim kurulunu temsilen AHEF Genel Sekreteri Dr.Taner Balbay katılmıştır. 
Dr. Taner Balbay basın mensuplarının yönelttiği soruya cevaben yaptığı konuşmada ;
AHEF in 76 ilde örgütlenmiş 30 bine yakın Aile Hekiminin temsilcisi olduğunu, kurulduğu gün itibarıyla başta koruyucu hekimlik olmak üzere tüm sağlık sistemine dair çözüm önerileri için hem masada görüşmeyi hem de sahada eylemselliği benimsemiş aynı zaman da bilimsel çalışmalarda da öncü olmuş bir federasyon olduğunu belirtmiş şöyle devam etmiştir;
Aile hekimliğinin bir çok sorunları vardır. Başlangıçta kamu binalarının yetersiz olmasından dolayı Aile Hekimlerinin dışarıdan kiralayarak oluşturdukları Aile Sağlığı Merkezlerinin ev sahipleri ve kira miktarlarıyla ilgili problemleri çok fazlalaşmıştır. İdarenin kamu binaları oluşturarak Aile Hekimlerine uygun fiyatlarla kiralaması gerekmektedir.
Sözleşmeli çalışan sınıflandırma personellerinin ücretlerini Aile Hekimleri cari gider ödemesi adı altında gönderilen ödenekten ödemektedirler. Bu ödenekle Aile Sağlığı Merkezlerinin elektrik,su,temizlik malzemeleri, bakım ücreti de ödenmektedir. Cari gider için gönderilen ödenek memur maaşına endeksli artmakta ödeme yapılan kalemler se bu artışın üç-beş misli artmaktadır. Aile Hekimleri sınıflandırma düşerek yanlarında çalışan sözleşmeli sağlık personellerini işten çıkarmak durumuyla karşı karşıya gelmiştir. Bu da 15-20 bin kişinin işsiz kalması demektir ve hiç istediğimiz bir durum değildir. Cari gider ödemesi artış oranı memur maaş artış oranından farklı olarak asm gider kalemlerinden oluşturulacak bir sepet yöntemi ile hesaplanmalıdır.
Aile Hekimliği sistemi güçlendirilmeli, Aile Hekimlerinin iş yükü azaltılmalı, etkin bir şiddet yasası çıkarılmalıdır.

PAYLAŞ: