SGK RAPORLU İLAÇLAR DÜZENLEMESİ KONUSUNDA DUYURU

    Uzun süredir taleplerimiz arasında bulunan raporlu ilaçların recete zorunluluğu olmadan eczaneler tarafından doğrudan temini konusunda sesimiz duyulmuştur ve gerekli duzenleme yapılmıştır. Ancak yapılan düzenlemenin olumlu yanları dışında ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçlarını da engellemek adına önerilerimizi olacaktır.

           Devam eden sorunlar;

1-) Kronik hastaların 2. ve 3. basamakta randevu almalarının zorluğu (bu tip hastalara Mhrs tarafından otomatik randevu verilerek hastalara randevu tarihleri iletilebilir)

2-) Kronik hastaların medula ilaç bilgilerinin aile hekimleri tarafından SMS zorunluluğu olmadan e-imza ile kolayca görülmesi sağlanmalıdır.

3-) 1.basamak destek ve teşvik sisteminin tamamen kaldırılması, bunu yerine katsayıların iyileştirerek 35 bin aile hekiminin sağlık hizmetine efektif olarak katılımının sağlanması,

4-) 1.basamak hekim,ebe ve hemşire sayısının arttırılarak, 2. ve 3. basamak sağlık sisteminin güçlendirilmesi

5-) Aile sağlığı merkezlerinin, uluslararası standartlara uygun fiziki merkezlerde verilmesi, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ihtiyaç duyduğu sağlık çalışanları ile güçlendirilmesi, aile hekimliği sisteminin talep göreceği hakediş düzenlemelerinin yapılması,

 

       Unutulmamalıdır ki; güçlü bir sağlık sistemi ancak güçlü birinci basamak sağlık hizmeti ile mümkündür. Aksi takdirde palyatif olarak yapılan düzenlemeler fayda yerine sağlık sistemini içinde bulunduğu durumdan daha karmaşık bir hale götürecektir.

 

      AHEF olarak güçlü birinci basamak sağlık hizmeti için dün olduğu gibi bugünde sağlık bakanlığına yol göstermeye devam edeceğiz.

 

          AHEF Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: