EĞİTİM KOMİSYONU

2.EĞİTİM KOMİSYONU

Koordinatör : Hakan UZUN

Komisyon Başkanı : Yusuf BAŞAK

ÜYELER

Ahmet YÖNDER - ADANA

Emine YENİ - ADANA

Esin DİNÇEL - ADANA

Gonca PORTAKAL - ADANA

Günhan ÖZERDEM - ADANA

Özlem YAVUZ - ADANA

Yakup ŞAHİN - ADANA

Cumhur ÖZDEMİR - AĞRI

Harun YALÇINKAYA - AKSARAY

Canan AYDOĞMUŞ KISA - ANKARA

Murat ÇEVİK - ANKARA

Mustafa KASAP - ANKARA

Sema AYDOĞAN - ANKARA

Fatih AYKAL - ANTALYA

Yasemin BALLIEL - ANTALYA

Burcu BULUT - AYDIN

Nebi SÖKMEN - AYDIN

Elif KURUEFE - BURSA

İlker KAT - BURSA

Bilal BATKAN - DENİZLİ

F. Bilge KARAOMCA ÖK - DENİZLİ

Harun TEKE - DENİZLİ

Melda KARATEPE - DENİZLİ

Süleyman UZUN - DENİZLİ

Kemal NOYAN - DİYARBAKIR

Özgür DEMİR CİNİSLİ - ERZURUM

Selçuk TUNÇ - ERZURUM

Seval SARIKAYA - ERZURUM

Fatma GÜNEL - GAZİANTEP

Osman KAÇIRAN - GÜMÜŞHANE

Engin ÇAPAR - İSTANBUL

Mehmet Gökhan KARA - İSTANBUL

Birol KOCAMAN - İZMİR

Esma Armağan ERGÜN - İZMİR

Nur Şehnaz HATİPOĞLU - İZMİR

Murat KARADENİZ - K.MARAŞ

Özer AKAY - KAYSERİ

Murtaza KAN - MARDİN

Ayşe Arzu CENGİZ - NEVŞEHİR

Tansel OKAN - ORDU

Kadir YILDIRIM - OSMANİYE

Yusuf BAŞAK - OSMANİYE

Ayşe Nurdan KARAGÖZ - SAKARYA

Metin SEZGİN - SAKARYA

Rıdvan KARAGÖZ - SAKARYA

Füsun SEVİNGİL - TEKİRDAĞ

Emre ÖZEL - TRABZON

Habip Emre KUZUGÜDENLİ - YALOVA

Ümit GELGEÇ - YOZGAT

Eğitim Komisyonu Yürütme Kurulu

1.Yürütme Kurulu Başkanı :Yusuf Başak- Osmaniye

2.Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı : Engin Çapar - İstanbul

3.Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı : Nur Şehnaz Hatipoğlu - İzmir

4.Yürütme Kurulu Genel Sekreteri : Özgür Demir Cinisli - Erzurum

5.Yürütme Kurulu Üye : Ahmet Yönder - Adana

6.Yürütme Kurulu Üye : Nebi Sökmen - Aydın

7.Yürütme Kurulu Üye : Kemal Noyan - Diyarbakır

8.Yürütme Kurulu Üye : Özer Akay - Kayseri

9.Yürütme Kurulu Üye : Emre Özel - Trabzon

AHEKON Bilimsel Program Hazırlama Alt Komisyonu Yürütme Kurulu

1.Yürütme Kurulu Başkanı : Dr. Yusuf Başak- Osmaniye

2.Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı : Engin Çapar - İstanbul

3.Yürütme Kurulu Sekreteri : Nur Şehnaz Hatipoğlu - İzmir

AHEKON Bilimsel Program Hazırlama Alt Komisyonu Üyeleri

1.Özer Akay - Kayseri

2.Osman Kaçıran-Gümüşhane

3.Murat Çevik- Ankara

4.Nebi Sökmen - Aydın

AHEKON Europa Bilimsel Program Hazırlama Alt Komisyonu Yürütme Kurulu

1.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Başkanı : Dr. Yusuf Başak- Osmaniye

2.Alt Komisyon Yürütme  Kurulu Başkan Yrd. : Kemal Noyan - Diyarbakır

3.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Sekreteri :   Emre Özel - Trabzon

AHEKON Europa Bilimsel Program Hazırlama Alt Komisyon Üyeleri

1.Fatih Aykal - Antalya

2.Kadir Yıldırım - Osmaniye

3.Yasemin Ballıel - Antalya

4.Harun Yalçınkaya - Aksaray

AHEF Bölgesel Eğitim Toplantıları Alt Komisyonu Yürütme Kurulu

1. Alt Komisyon Yürütme Kurulu Başkanı : Özgür Demir Cinisli - Erzurum

2. Alt Komisyon Yürütme  Kurulu Başkan Yrd. : Rıdvan Karagöz - Sakarya

3.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Sekreteri : Canan Aydoğmuş Kısa - Ankara

AHEF Bölgesel Eğitim Toplantıları Alt Komisyon Üyeleri

1.Süleyman Uzun - Denizli

2.Cumhur Özdemir - Ağrı

3.Tansel Okan - Ordu

4.Elif Kuruefe - Bursa

5.Murtaza Kan - Mardin

6.Fatma Günel - Gaziantep

AHEF Akademi Eğitim Toplantıları Alt Komisyonu Yürütme Kurulu

1.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Başkanı : Engin Çapar - İstanbul

2.Alt Komisyon Yürütme  Kurulu Başkan Yrd. : Mustafa Kasap - Ankara

3.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Sekreteri: Ayşe Arzu Cengiz - Nevşehir

AHEF Akademi Eğitim Toplantıları Alt Komisyon Üyeleri

1.Burcu Bulut - Aydın

2.Esma Armağan Ergün - İzmir

3.Esin Dinçel - Adana

4.Ayşe Nurdan Karagöz - Sakarya

AHEF Uzmanlık Eğitimleri Alt Komisyonu Yürütme Kurulu

1.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Başkanı : Ahmet Yönder - Adana

2.Alt Komisyon Yürütme  Kurulu Başkan Yrd. :Yakup Şahin - Adana

3.Alt Komisyon Yürütme Kurulu Sekreteri: Habip Emre Kuzugüdenli - Yalova

AHEF Uzmanlık Eğitimleri Alt Komisyon Üyeleri

1. İlker Kat - Bursa

2.Seval Sarıkaya - Erzurum

3.Füsun Sevingil - Tekirdağ

4.F. Bilge Karaomca Ök - Denizli

PAYLAŞ: