Yönetim Kurulu ve Kurullar

Başkan                                   : Dr. Özlem Sezen

2.Başkan                                : DrHacı Yusuf Eryazğan

2.Başkan                                : Dr. Yakup Şahin

Genel Sekreter                      : Dr. Hüseyin Güntürkün

Sayman                                  : Dr. Süleyman Uzun

Yönetim Kurulu Üyesi         : Dr. Hazar Cırık

Yönetim Kurulu Üyesi         : Dr. Muharrem Görgel

Yönetim Kurulu Üyesi         : Dr. Rıdvan Karagöz

Yönetim Kurulu Üyesi         : Dr. Hüseyin Köz

 

Yönetim Kurulu Yedek

Dr. Fevzi Turgut

Dr. İrfan Gazi Yılmaz

Dr. Haydar Karakoyun

Dr. Burak Suiçmez

Dr. İhsan Kılıç

Dr. Can Kirişçi

Dr. M. Tamer Karaaslan

Dr. Servet Uğur Çelenk

Dr. Faruk Öncel

 

Denetleme Kurulu Asil

Dr. Servet Cebeci

Dr. Kadir Can Tuncel

Dr. Yaşar Altın

 

Denetleme Kurulu Yedek

Dr. Harun Atmacaoğlu

Dr. Metin Aksakal

Dr. Özgür Aydın

 

Disiplin Kurulu Asil

Dr. Murat Yağmur

Dr. Hüseyin Koputan

Dr. Cengiz Akın

 

Disiplin Kurulu Yedek

Dr. Sevdar Yılmaz

Dr. E. Orhan Türker

Dr. İbrahim Adak

PAYLAŞ: