Değerlerimiz

AHEF bu vizyona Türkiye'deki tüm aile hekimlerinin çatısı altında toplayarak,saygın,etkin,şeffaf ve demokratik yönetim biçimi ile ulaşmayı planlamaktadır.

PAYLAŞ: