İngiltere'nin Önerileri Dünya Tabipler Birliği Tarafından Kabul Edildi ve Duyuruldu

Dünya Tabipler Birliği, İsrail ve Gazze'de sürdürülebilir ateşkes çağrısı yapan BMA kararını başarıyla kabul etti
*BMA medya ekibi 
*Yer: İngiltere 
*Yayınlanma: 24 Nisan 2024 Çarşamba
Basın Bülteni :
BMA'nın önerdiği karara yanıt veren BMA'nın temsilci kurul başkanı Dr. Latifa Patel şunları söyledi: "İsrail ve Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan BMA teklifinin Seul'deki Dünya Tıp Birliği Konseyi toplantısında kabul edildiğini görmekten gurur duyuyorum.’’
 
"Rehinelerin hapsedilmesinin devam etmesi, başta çocuklar olmak üzere 30.000'den fazla masum sivilin dayanılmaz acıları ve ölümleri ,sağlık sisteminin yıkımı Gazze'de giderek kötüleşen bu insani krizi daha da körüklediğinden, bunlara tanık olmak inanılmaz derecede acı vericidir.’’
 
"Ateşkes çözüm önerimize olumlu oy veren tüm DTB üyelerine teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. DTB, tıbbi tarafsızlık ,insan hakları ve insani değerleri koruma görevi konusunda Dünya çapında doktorlar adına güçlü bir mesaj gönderdi. ‘’
 
"Bu çatışmanın ve insani krizin bir an önce sona ermesini, tüm rehinelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini ve sivillerin korunmasını istiyoruz. En zor şartlarda hastalarına bakmaya devam eden sağlık meslektaşlarımızın yanındayız.’’
 
 
İSRAİL VE GAZZE'DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN DTB KONSEY KARARI
 
226. DTB Konseyi oturumunda, Seul, Kore, Nisan 2024'te kabul edilmiştir(*Karar, İsrail Tabipler Birliği de dahil olmak üzere oybirliğiyle kabul edildi.)
ÖNSÖZ
İsrail ve Gazze'de devam eden çatışmaya yanıt olarak DTB, Gazze'de derinleşen sağlık ve insani krizden, artan açlıktan ve tıbbi bakım eksikliğinden,  devam eden hapis ve kötü muamelelerden derin kaygı duymaktadır.
ÖNERİLER
DTB Konseyi ve kurucu üyeleri şunları talep etmektedir:
   1.Tüm sivil yaşamı korumak, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ve güvenli bir şekilde geçişini sağlamak ve ihtiyaç duyan herkese insani yardımın aktarılmasına izin vermek için ikili, müzakere edilmiş ve sürdürülebilir bir ateşkes.
   2.Tüm rehinelerin derhal ve güvenli bir şekilde serbest bırakılması.
   3.Serbest bırakılmaları süresince rehinelere insani yardım ve sağlık hizmetlerinin sağlanması.
   4.Tüm tarafların, sağlık tesislerinin, sağlık personelinin ve hastaların haklarını daha fazla tehdit, müdahale ve saldırıya karşı korumak için uluslararası insancıl hukuka ve tıbbi tarafsızlık ilkesine uyması .
   5.İnsani yardımın girişi ve tıbbi personelin güvenli geçişi de dahil olmak üzere tüm Gazze'de engelsiz ve hızlandırılmış insani erişim. Bu aynı zamanda ikincil hastalık ve ölüm oranlarını, halk sağlığı risklerini azaltmak ve Gazze'deki hastaneler üzerindeki baskıyı hafifletmek için acil tıbbi vakaların tahliyesini de içermektedir.
   6.Sağlık hizmetlerine erişimin yeniden tesis edilmesi ve tıbbi kapasitenin ve temel hizmetlerin yeniden tesis edilmesi yoluyla sağlık personelinin çalışabileceği güvenli bir çalışma ortamının yaratılması.
   7.Sağlık personeline ve tesislere yönelik saldırılar ve bu tesislerin askeri amaçlarla kötüye kullanılması da dahil olmak üzere, insan hakları ve uluslararası insancıl hukukun ağır ihlalleri ve suiistimalleri iddialarına ilişkin soruşturmalar.
   8.DTB Cenevre Bildirgesi'ndeki ve çatışma zamanlarında tıbbi personele rehberlik sağlayan diğer belgelerdeki ilkelerin hekimler tarafından desteklenmesi.
                                                                                                                          20.nisan.2024

PAYLAŞ: