ŞARK KURNAZLIGI

ŞARK KURNAZLIĞI

Değerli aile hekimleri, son bir yılda ASM nöbetlerine karşı verilen mücadelede, Şanlıurfa olarak hep gerekeni yaptık ve yüksek oranda nöbete katılmadık. Tıpkı acil nöbetlerinde olduğu gibi bu nöbetlere de gitmemeyi hep beraber başardık. Öncelikle bu konuda destek olan aile hekimlerine aile sağlığı çalışanlarına çok teşekkür ederiz. ŞUAHED olarak ilimizde her aile hekimine her konuda desteğimizi sunduk sunmaya devam edeceğiz. Şanlıurfa'daki gerek sendikalar gerek tabip odasıyla nöbetler konusundaki işbirliğimiz devam ediyor - edecektir.

Peki neler oldu, son durum nedir? Neden yazımın başlığı ''ŞARK KURNAZLIGI''.

Bilindiği üzere 1 yıldır tüm Türkiye'de nöbete gitmeme oranları %60 civarındaydı. Yani Ocak ayından 5 puan, mayıs ayından 20 puan hesaplarsak, Ağustos ayı bitiminde 100 puanı tamamlamış 10 bine yakın aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı vardı ama kanunu uygulayıp sözleşmeleri feshedebilen bir bakanlık yoktu karşımızda. Özelikle İstanbul, Kocaeli, Antalya, Çanakkale, Şanlıurfa gibi illerde idare çaresizdi. İlimizde muhakkik atanmaması sonucu Ağustos ayına kadar olan cezalar zaman aşımına kalmıştı. Bakanlık direnci kırmak için aç kapa sistemini uydurmuş aç kapa yapan hekimler, sağlıkçılar halkı kandırıyor, onlara 8 saat orda duruyorlar diye tutanak tutan HSM'ler Halk Sağlığı Kurumu'nu, kurum ise Bakanı kandırmaktaydı. Aslında Türkiye'de gerçekten 8 saat nöbet tutan kişi sayısı %1 bulmazken, bakanlık verilerine göre bir nöbette bakılan hasta sayısı 3,2, AHEF verilerine göre 0,3 iken bu kandırmacadan halkın sağlığına bir katkı olmadığı aşikardı.

Şark kurnazlığı yapan bakanlık, nöbetin aç -kapa ile tutulduğu varsayılan evrakta sahtecilik yapılan illerde, nöbete gitmeyenlere art arda cezalar verilip, fesih aşamasına getirilmişti, nöbetin yüksek oran tutulmadığı illerde soruşturmalar ya uzatılıyor ya zaman aşımına bırakılıp görmezden geliniyordu.

ŞUAHED olarak bu nöbetin gerekliğine hiç bir zaman inanmadık - inanmıyoruzda. İlimizde S...... sendikasına bağlı ikna timleri türemiş ve 12 aydır nöbete gitmeme kararı aldıkları bir konuda sahaya, biz sizi artık koruyamayız deyip nöbete gitmek için ikna için çalışmıştır. Tüm Türkiye'de çeşitli illerde nöbetler konusunda sendikal haktır diye davalara kazanılırken mevcut S..... sendikası mahkemeler bu kararları kabul etmez denmesi ayrı bir şark kurnazlığıdır. Şimdi bir yıldır nöbetler konusunda aciz duruma düşüp aç-kapaya bile göz yuman, sahte evrak düzenlenmesine ses çıkarmayan Bakanlığın yaptığı Şark Kurnazlığı değil de nedir? Yada bu nöbetin tüm Türkiye'de tutulmadığını bildiği halde, 12 aydır aldığı kararları yalanlayanlar, idari mahkeme kararlarını görmeyen bir sendikanın yaptığı aymazlık, şark kurnazlığı değildir de nedir?

Bizler doğru bildiğimizi yine sonuna kadar söyleyeceğiz. Bu nöbetin halkın sağlığına faydası yoktur bu nedenle bu nöbetlere karşıyız, karşı olmaya devam edeceğiz .Şark kurnazlığına karşı dik durmaya, birlik olmaya devam edeceğiz.

PAYLAŞ: