AHEF ve Yurtiçi Kargo İşbirliği

AHEF ve Yurtiçi Kargo arasında imzalanan sözleşme sonrasında, illerindeki derneklere üye her aile hekimi, kargolarını indirimli olarak gönderebilecektir.

Bir kez alınacak ve her gönderide geçerli olacak kodu almak isteyen aile hekimleri, il dernekleri ile iletişime geçebilirler.

Detaylı fiyat tablosunu haber ekinde bulabilirsiniz.

PAYLAŞ: