SAĞLIK RAPORLARI

SAĞLIK RAPORLARI KONUSUNDA GÜNCEL GELİŞMELER

 

Federasyonumuz tarafından Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne 08.05.2017 tarihinde yazılı başvuruda bulunularak, Teşhis İlişkili Gruplar ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığının 02/05/2017 tarih ve E.99-835 sayılı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar konulu yazısı hakkındaki bazı açıklamalar ve ek hukuki düzenlemeler yapılması yönünde talepte bulunulmuştur.

Yazımızda;

-Kişilerin sağlık raporu amacıyla sağlık muayenesine zorlanabilmeleri için, Sağlık Bakanlığımızın bilgisi ve müdahalesi dahilinde, alanında uzman akademisyenlerin katkıları ile, gerek hekimler gerekse kişiler için tereddütte neden olmayacak, ülke genelinde denetime açık standart bir uygulamayı sağlayacak, güncel tıp ilminin gerektirdiği objektif kriterleri içeren KANUNİ düzenlemelerin yapılarak, hem kişilerin mağdur olmalarının hem de farklı uygulamalar sebebiyle tıbbi malpraktis hadiselerinin yaşanmasının önüne geçilebileceği,

-Hastanelerde sağlık Raporu amacıyla yapılan muayeneler karşılığında kişilerden ücret alınmasının, kişilerin güncel tıp ilminin gerektirdiği muayene ve tetkik hizmetlerine erişimlerini engellediği,

-Sağlık Raporu amacıyla yapılan muayeneler karşılığında kişilerden ücret alınmaması veya Aile Hekimleri tarafından yapılan sevk işlemi ile başvuran kişiler için söz konusu ücrette indirim yapılması için mevzuat düzenlemelerin yapılması,

-Özellikle Asker Muayenelerinde aranacak sağlık şartları ve muayenelerine dair yönetmeliklerin özel eğitim gerektiren hususlar içerdiği, bu konuda sadece Birinci Basamakta değil İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında da bilgi ve tecrübe eksikliklerinin yaşandığı belirtilerek, sahanın da görüşlerinin alınarak yeni düzenlemelerin yapılması istenmiştir.

Genel Müdürlüğün 27/07/2017 tarih ve 010.99-E.1515 sayılı cevabi yazılarında;

-Sağlık Bakanlığımızın görüşlerinin alınmadan sağlık raporları konusunda diğer kurumlarca mevzuat çıkarıldığı kabul edilerek, bunun önlenmesi için gerekli olan işlemlerin hayata geçirilmesinin kendilerince de önemsendiği belirtilerek üstü kapalı bir şekilde bu konuda bizlerden destek beklendiği anlaşılmaktadır.

-Yazıda, hastaneler tarafından söz konusu hizmetlerin ücretsiz olarak verilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararı gerektiği belirtilmiştir. Ancak bunun yanında, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı'nın 29/02/2016 tarih ve E.368 sayılı Sürücü/Sürücü Adayının Sağlık Raporu Ücreti konulu yazıları uyarınca Tek hekim raporları için alınan 50 TL, 2 hekim tarafından sonuçlandırılan raporlar için 100 TL, 3 ve üzeri uzman tabip muayeneleri için Sağlık Kurulu Muayenesi için alınan 200 TL şeklindeki ücretlerde, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Müsteşarlık Makam Olur'u ile yayınladığı 01/06/2017 tarih ve 1108 sayılı yazı ile değişikliğe gidilerek, 2 hekim tarafından sonuçlandırılan raporlar için 75 TL, Sürücü Raporları amaçlı Sağlık Kurulu Raporları için de 125 TL şeklinde yeni fiyat düzenlemesi yapılmıştır.

-Asker adaylarının sağlık muayeneleri konusunda olumlu bir sonuç alınamamıştır.

Netice itibari ile; Sağlık Bakanlığımızın görüşlerinin alınmadan sağlık raporları konusunda diğer kurumlarca mevzuat çıkarıldığı kabul edilerek, üstü kapalı bir şekilde bu konuda destek beklendiği anlaşılmaktadır. Federasyonumuz tarafından bu konuda Bakanlığımıza her türlü destek verilecek olup ve diğer kurumlar nezdinde de gerekli farkındalığın oluşturulması için üstümüze düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.

PAYLAŞ: