AHEF KOMİSYONLARINA BAŞVURU İLANI

Değerli meslektaşlarımız

AHEF Yönetim Kurulu olarak ilk toplantımızı yapıp, görev dağılımı ve AHEF çalışma komisyonlarını belirlemiş bulunmaktayız.  Bu dönem görev yapacak komisyonlar aşağıda belirtilmiştir.

1.      Hukuk, Mevzuat, Bölge Koordinatörlüğü ve Örgütlenme Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. Serkan KALINOMUZ

2.      Eğitim Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. Hakan UZUN

3.      Basın, Yayın ve İletişim Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. Kutbettin BAKIR

4.      Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. M. Tamer KARAARSLAN

5.      Bilimsel Araştırmalar Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. Sevilay SEVAL

6.      Hesap İnceleme Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. H. Şenol ATAKAN

7.      AR-GE Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. Mustafa IŞIKLI

8.      Bilişim Komisyonu

         Komisyon Koordinatörü: Dr. Murat YILDIRIM

Bir önceki dönemde çalışan komisyonların görev süresi bitmiştir. Yeni dönem AHEF Komisyonlarında çalışmak isteyen gönüllüler, 06-17 Kasım 2017 tarihleri arasında, üye oldukları il dernekleri aracılığıyla başvurularını yapabilirler.

AHEF Komisyonları Başvuru Şartları

1.    Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri çalıştıkları ildeki, AHEF' e üye il derneğine üye olmaları gerekmektedir.

2.   Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri, AHEF komisyonlarından sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. AHEF Yönetim Kurulu gerekli görürse, komisyonda veya birden fazla komisyonda çalışması için aile hekimleri arasından re'sen görevlendirme yapabilir.

3.      Başvuru yapacak olan gönüllü aile hekimleri ekte yer alan AHEF komisyonları başvuru belgesini doldurup, üye oldukları il derneklerine ileteceklerdir. Üye il dernekleri gelen başvuruları değerlendirip, başvuru yapan gönüllü aile hekiminin derneğe üye olduğunu onayladıktan sonra başvuruları, AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Kutbettin BAKIR' ın dr.kutbettinbakir@icloud.com   adresine iletmeleri gerekmektedir.

Komisyon Yönergeleri, kurulan komisyonların görüşü alınarak, AHEF Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacaktır.

Herkese iyi çalışmalar.

 

  Dr. Hakan UZUN

AHEF Genel Sekreteri

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. AHEF KOMISYONLARI BASVURU BELGESI 12,28 KB 6.11.2017 13:20:16 .docx
PAYLAŞ: