AHEF DİYABET PARLAMENTOSUNDA

14.Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri çerçevesinde AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akif Emre EKER gün içinde STK olarak desteklediğimiz 9. Diyabet Parlamentosuna katılmış, daha sonra da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığının düzenlediği akşam kokteyline aile hekimlerini temsilen katılım sağlamıştır. Etkinlikte bir dizi görüşmelerde bulunan Sayın Başkan Eker kısa bir konuşma gerçekleştirmiştir. Konuşmasında özetle şu noktalara değinmiştir.

Aile Hekimleri olarak uygulamanın başladığı tarihten itibaren gerek ana ve çocuk sağlığı hizmetlerinde gerekse de bulaşıcı hastalıkların önlenmesi noktasında bağışıklama hizmetlerinde önemli mesafeler aldık. Sosyokültürel gelişmişlik düzey ölçütlerinde olumlu gelişmeler oldu. Bu ölçütlerin en önemlilerinden biri ise doğumda beklenen yaşam süresinin artık 72,5 yıldan 78,0 yıla çıkmış olmasıdır. İşte bu demografik değişimlerin yansıması sonucu, hastalık yüklerinin dağılımları da değişmeye başlamıştır. Bu bağlamda nüfusumuzun sağlık ihtiyaçları, hastaların beklentileri ve sağlık sisteminin dinamikleri sürekli ve hızla değişiyor. Bu değişimin neticesi kronik hastalıkların kontrolü ve takibi her geçen gün daha da önem kazanıyor. Kardiyovasküler hastalıklar, kanserler ve diyabet bu değişimin öne çıkan hastalıklarıdır.
Diyabet; hastalığın doğal seyri, hastalığın psikolojik etkileri yanında hem hastayı, hem de hastanın tüm aile fertlerini ve yakın çevresini etkileyen önemli bir hastalıktır. Dünya da yarım milyar ülkemizde ise yedi milyonu aşkın kişi adeta bu salgın diye niteleyebileceğimiz hastalığa yakalanmış durumdadır. Ülkelerin sağlık bütçelerinin çoğu başta diyabet ve komplikasyonları olmak üzere kronik hastalıkların yönetilmesine ve tedavisine harcanmaktadır.
Birinci Basamak çalışanları olarak biz aile hekimleri, kronik hastalığı bulunan kayıtları kişilerle doğal olarak da diyabet hastaları ile en çok karşı karşıya gelen sağlık çalışanlarındanız. Bu noktada risk grubundaki kişilerin taranması, diyabet hastalarının yakın takibi, davranış değişikliği ve yaşam tarzı değişikliklerinin oluşturulması ve danışmanlık verilmesi, Aile hekimlerin aktif olduğu bir modelde, toplum sağlığına ve ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacaktır. Ancak bunun ön şartlarından birisi de aile hekimleri üzerindeki iş yükünün azaltılması ve kayıtlı nüfuslarının hak kaybı olmadan düşürülmesidir.
Aile Hekimleri olarak diyabetle mücadelede en önemli beklentimiz, koruyu sağlık hizmetlerine ve koruyucu bakıma verilen önemin artmasıdır. Etkili koruyucu sağlık hizmetleri, hastalık yükünü ve kronik hastalıklardan kaynaklı sağlık harcamalarını azaltmak ve komplikasyonlardan korunmak için en kısa, en etkili ve en iyi çözümdür.

Sağlık sistemleri, tedavi ve tetkik maliyetlerinin ve hastanelerde geçirilen gün sayısının artmasıyla birlikte giderek sürdürülemez hal almaktadır. Ortaya çıkan maliyetlerin büyük kısmı; Kronik hastalıkların ve komplikasyonlarının tedavisi ile birinci basamakta çözümlenebilecek rahatsızlıklar için ikinci ve üçüncü basamak hizmetlerinin verimsiz ve gereksiz kullanımından kaynaklanmaktadır.

Diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar ile bazı kanser türleri önlenebilir, erken teşhis ile hayat süresi ve kalitesi artırılabilir hastalıklardır. Bu hastalıkların teşhis ve yönetiminde geç kalınması durumunda ölüm riski yüksektir. Ölüm riski payının gelecekte de büyük ölçüde artması beklenmektedir. Gelişmiş sağlık sistemlerin de dahi bu hastalıkları önleme konusunda önemli mesafe kat etmek gerekmektedir.

Aile hekimleri olarak bizler, sağlıkla ilk temas noktası olarak diyabet hastalarının gerektiğinde sağlık sistemleri içinde yönlendirilmesine yardımcı olan güvenilir, kolay ulaşılabilir ve uzun vadeli sağlık ortaklarıyız.
Kişisel yaklaşım göstersek de aynı zaman da toplum sağlığının yakından takibini yapmak ve diyabeti önlemek için sık ve kolay erişim sağlanan ortaklarız.
Proaktif ve kişiye özel şekilde diyabet hastalarını doğru zamanda, uygun kaynaklara yönlendirerek sistemin yetkinliklerinden etkin şekilde yararlanmalarını sağlayan danışmanlarız. Diyabet hastalarının sağlık alanında savunucuları ve sağlık avukatlarıyız.

Diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıkların erken evrede yakalanıp hayata dair süreçlerinizi güzel ve kaliteli geçirmeniz için sizlerin bizlere ihtiyacınız var. Bizim de bu konuda başarılı olabilmemiz için bizlere ulaşmanıza ve sağlıkla ilgili kendi sorumluğunuzu hissetmenize ihtiyacımız var.

PAYLAŞ: