Seyyar Sandık & Yatalak Hasta Genelgesi ve AHEF Tespitleri

Değerli Meslektaşlarımız,
 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' nün 2018/14 Genelgesi ile, yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandık talebinde bulunmaları için gerekli olan durum bildirir tek hekim raporunun Aile Hekimlerince düzenlenmesi görevi verilmiştir. Verilen görev uyarınca bir çok aile hekimi tarafından durum bildirir raporlar düzenlenmiş ve kişilere teslim edilmişken YSK un 393 Nolu Kararına istinaden 08.05.2018 de  2018/19 Nolu yeni bir genelge yayınlanmıştır.
 

Bu genelgeye göre de;

1. 02 Mayıs tarihinden itibaren düzenlenen raporların yeniden ve yeni hazırlanan formata göre e-rapor üzerinden yeniden düzenleneceği,
2. Raporların ıslak imzalı teslim edileceği,
3. Yatağa bağımlılığın tıbbi gerekçesi açık ve anlaşılacak şekilde raporda bulunacağı,
4. Bu raporların yatağa bağımlı olup seçim sandığına gidemeyecek durumda olan vatandaşlar için düzenleneceği Bildirilmiştir.

 

AHEF olarak öncelikli düşüncemiz yine en baştaki gibidir.
 

Aile hekimleri bildirilen 294.000 kişiye, sistemde e-rapor düzenlenmesinin, aile hekiminin kişilerin talebi olmaksızın işlem yapması ve rapor düzenlemesi hukuki sorunlara yol açabilecektir. Durum bildirir rapor bilindiği üzere talep üzerine yapılması gereken bir işlemdir.
 

Vatandaşlarımızın Seyyar Sandık Kurulu uygulamasından hukuka uygun ve hakkaniyetli bir şekilde faydalanabilmesi amacıyla olması gereken;

1. Kişiler hakkında, daha önceden "Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları" tarafından düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarının bulunması halinde söz konusu raporların yeterli sayılmalı,

2. Henüz sağlık kurulu raporu düzenlenmemiş, ancak Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri tarafından Evde Sağlık Hizmeti sunulan kişilerin, Birimlerin de onaylayacağı yazılı beyanlarının yeterli kabul edilmeli

3. Talep de bulunan ve geçici bir süre yatalak olduğunu beyan eden kişilerin, yatağa bağımlılık sürelerinin kesin tespiti ve iyilik haline ne kadar sürede ulaşacağının kesin tespiti için tedavi süreçlerini bilen ve takip eden ilgili uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.
 

Hukuki sorunlarla karşılaşmamak adına yukarıda belirtilen maddeler dahilinde işlem tesis edilmesi önemle duyurulur.

PAYLAŞ: