AHEF Bedelli Askerlikle İlgili Gerekli Girişimlerde Bulundu.

TBMM de yapılan görüşmeler sonrasında Bedelli Askerlik Kanunu yasalaşmıştır. Uygulanması ile ilgili olarak AHEF YK ve Hukuk Komisyonu önerileri doğrultusunda AHEF Yönetim Kurulu üyesi Dr. H.Şenol ATAKAN Halk Sağlığı Genel Müdürü ile,  Hukuk Müşavirimiz Cihat TORTUM ise Bakanlık Hukuk Müşaviri ile görüşmeler yapmıştır. Yapılan görüşmelerde her ne kadar yasanın henüz resmi gazetede yayınlanmaması nedeni ile uygulamaya geçilmediği belirtilse de, kabul edilen metin üzerinden uygulanması görüşülmüştür. AHEF'in daha önce ilettiği öneriler doğrultusunda yaşanacak aksaklıkların önlemek için gerekli tedbirlerin alınacağı ve aile hekimlerinin görevli bulunduğu birimlerde değişiklik yapılmadan bedelli askerlikten yararlanmasının amaçlandığı ilgililere belirtilmiştir.

Ayrıca bedelli askerlik kanununda, kişilerin askerlik süresince aylıksız ve ücretsiz izinli olarak bulundukları işyeri kurum ve kuruluşlarla ilişkisinin devam edeceğinin belirtilmesinden yola çıkılarak aile hekimlerinin de bu haktan yararlanma hakkının verilmesi gerektiği, bu imkan nedeni ile kısa süreli de olsa hizmetin aksamaması için ek tedbirlerin (bedelli askerlik gidilmesi programı, görevlendirme planlaması vs.) de alınması gerektiği konusu hakkında mutabık görüşler paylaşılmıştır. Aksi takdirde birçok sıkıntı ve sorun ile karşı karşıya kalınacağı ayrıca ortaya konulmuştur.

PAYLAŞ: