3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Kutlu Olsun.

              Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin, dolayısıyla da Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri'nin toplum sağlığındaki önemi çok büyüktür. Toplumun hasta olmadan önce korunma altına alınması, olası hastalık risklerinin ortadan kaldırılması dolayısıyla da hastalık gelişmeden müdahale edilmesi halkın hastalıklarla boğuşmasını azaltacağı gibi, kaliteli bir yaşam sürmesini de sağlayarak maliyet etkin kullanımın ve sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmanın yolunu açacaktır.

               Sağlık alanında etkin bir kullanım isteniyorsa kesinlikle birinci basamak sağlık sistemi doğru kullanılmalı ki daha kaliteli bir hizmet sunumu yapılabilsin. Bu çerçevede birinci basamak sağlık hizmetlerini yürüten aile hekimliklerinin önemi daha da ön plana çıkmaktadır. 

             Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ( AHEF ) olarak halkımızın kaliteli ve maliyet etkin bir hizmet alması konusunda sağlık okuryazarlığının önemini ve kaynakların doğru kullanılması gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Halkımıza, Sağlıklı Yaşayan ve Sağlıkla Yaşlanan bir Türkiye için hekimlerinizin önerilerine kulak vermeyi ihmal etmeyiniz diyoruz. 

                    3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Kutlu Olsun.

PAYLAŞ: